Innhold Replikk #3

Innholdsliste Replikk #3

omslag#3

Samtalen

Rasjonell forvirring
Ann Nilsen og Ellen Mortensen i samtale med REPLIKK

Innhogg

På jakt etter ein gløymd sjanger – topografiens historie i Noreg
av Marit Brekke

Nasjonalisme – åndsverk, håndverk eller forsvarsverk? Struktur og aktør i nasjonalismeforskningen
av Pål Eitrheim

Nasjonal stolthet i Norge 1988–1994 – Analyse av tre undersøkelser
av Terje Knutsen

Walter Benjamin og filmen – Film, politikk og persepsjon
av Aslaug Eidsvik

Den moralske teksten – intervju med Martha Nussbaum
av Stefán Snævarr

Informasjonssamfunnets Janusansikt – intervju med Krishan Kumar
av Randi Gressgård

Aforismens dygder – litt om Francis Bacons sakprosa
av Amund Børdahl

Om Kerouacs tankestreker – Teksten, erindringen og døden
av Nils Øivind Haagensen

Den kommunikative kroppen – Et kroppsideal i den refleksive moderniteten
av Kari Vik

Kanon

Strømmer av stemmer – Mot et nytt antropologibegrep?
av Håkon With Andersen

Oversett

Økologi som moralsk ungdomskjelde – Ein dialog til innføring
av Ulrich Beck, omsett av Ingmar Meland

Tre tekster: Kjærlighet med alt/utan grenser; Stjerneskudd; Verdighet
av Bob Dylan, fritt oversatt av Frode Molven

Av handling

Å la livet eksponere seg
Ørnulf Gulbrandsen i samtale med Frode Molven

Siste ord

En reiseskildring fra de underjordiske riker

Replikk #3 ble utgitt høsten 1996.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no