Modernitetens foranderlige vesen

Intervju med sosiologiprofessor Anthony Giddens 

Den engelske sosiologien Anthony Giddens er professor ved University of Cambridge, i tillegg til å være engasjert i britisk politikk som rådgiver for Labour-partiet. REPLIKK fikk en samtale om noen sentrale begreper fra hans modernitetsteori, som mest eksplisitt kommer til uttrykk i boka The Consequences of Modernity fra 1990.

Legg igjen en kommentar