Sivilsamfunnsbegrepet

I både samfunnsvitenskap og politikk bruker vi begreper for å ramme inn de samfunnsmessige tema som vi ønsker å fokusere på i en gitt sammenheng. Begreper er derfor i seg sjøl en type svar på de spørsmål vi stiller, eller på de tema vi er opptatt av å si noe om. Hvilke spørsmål er begrepet sivilsamfunn utvikla som et svar på?

Legg igjen en kommentar