Vi må arbeide i hagen

En tid etter at Claus Fasting endelig fikk seg en fast stilling, kunne sanere gjeld og hadde fått råd til å betale alle de bøkene han importerte fra Leipzig, gikk han hen og kjøpte seg en stor villmark oppe på Sydneshaugen i Bergen, langt fra civilisationen. Han bygde hus, en liten tårnlignende bygning. Var han blitt en romantiker, på sine unge gamle dager (han var førtitre), ville han oppsøke den ville natur på Sydneshaugen som et slags foranskutt lyn for Fridtjof Nansen? Vel, han ville til naturen, men det han skulle gjøre der, var å vise fram et bilde på det kultiverte mennesket og dets nødvendige omgivelser. Han ville anlegge en hage, som et ledd i et dannelsesprosjekt.

Legg igjen en kommentar