Innhold Replikk #5

Innhaldsliste Replikk #5

omslag#5

samtalen

Digital kultur og kulturell dialog
Espen Aarseth og Jostein Børtnes i samtale med REPLIKK

myter og fortellinger

Oss og dei andre
Mary Bente Bringslid om Mary Douglas’ Rent og urent

Statsmytologien under Sovjet-perioden
Tale Vik om innføringen av eldre myter i sovjetisk kunst og litteratur

To makter, to ætter og eit kosmos
Evy Kjøsnes om norrøn mytologi

Teaterframsyninga og den nasjonale identiteten
Målfrid Henriksbø om norsk og irsk nasjonalteater

politiske bevegelse

Det politiske fosteret
Dag Stenvoll om nye partiallianser i abortspørsmålet

Lar vi oss manipulere?
Renate Storetvedt Lien om holdninger i genteknologi

Et norsk kristent høyre?
Paul-Gunnar Larssen om kristelig-konservative grupperinger i Norge

opphøyd og unyttig

Trollfjellet og ironiens alvorlige spill
Birger Solheim om Thomas Manns roman

Museet for unyttige anstrengelsar
novelle av Cristina Peri Rossi

oversett

Kvinner og/i Vestens filosofi
Rosi Braidotti om fornuftens normative kraft, oversatt av Helle Nyvold og Randi Gressgård

praxis

Forutsigbart og kjedelig
Intervju med Normann Kirkeeide om forskningsformidling, av Nina Eriksen og Randi Gressgård

Replikk #5 ble utgitt høsten 1997.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no