Innhold Replikk #6

Innholdsliste Replikk #6

omslag #6

Samtalen

Jern og metall
Olav Korsnes og Knut Veneslan i samtale med Replikk

Kultur og samfunn

Religiøs revitalisering
Tone Lund-Olsen om religion og globalisering

Musikk og arkitektur
Heidi Ramsvik om en analogi med ontologisk gyldighet

Kravet om det moralske mennesket
Ingelin Å. Ladsten om franskspråkeleg afrikansk kvinnelitteratur

Fortellinger om La violencia
Mette Mannsåker om diskursive praksiser i Guatemala

Å skape politikk
Connie Reksten Kapstad om miljøvern som kreativ handling

Det etiske opprør
Intervju med Øyvind Foss, av Cathrine Holst

Syndikalismen
Morten Hammerborg om en glemt revolusjonær retning

kanon

Sosialøkonomen sitt dilemma: Observatør eller aktør?
Stig B. Dørmænen om refleksive former i sosialøkonomien

Djevler i paradis
Hans K. Hvide om åpent kjent kunnskap og spillteori

Om sosiologi, statistikk og dataanlayse
Johs. Hjellbrekke om vitskapsteoretiske problem innanfor sosiologien

oversett

Kulturens semiotiske mekanisme
Jurij Lotman og Boris Uspenskij om kulturomgrepet, omsett av Kåre Johan Mjør

praxis

Ressursser i fagskrivingen
Sissel Lie om skriving og erfaring

Replikk #6 ble utgitt våren 1998.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no