Innhold Replikk #7

Innholdsliste Replikk #7

omslag#7

samtaler

Statsmakt i forskningsdrakt?
Paal Bjørby og Vibeke Erichsen samtaler om makt og normalitet

Rabat Radio og Den Store Redsla
Intervju med Benedict Anderson om nasjonalisme og identitet

maskulinitet og femininitet

«Haardeknuder»
Lars Rune Waage om Arne Garborgs diskusjoner omkring kjønn

Med blikk for det rene og vakre
Inger Lise Teig om femininitet i dominikansk middelklasse

delte meninger

Et norsk backlash?
Hanne Sandvik om holdninger til skilsmisse

Politisk omdiskutert – bistandsmessig undervurdert
Margunn M. Bech om striden rundt Fredskorpset i Nicaragua

dekonstruksjon i New York

Hvorfor faster ikke Woody Allen?
Ragnhild Paalsrud om Woody Allens forhold til jødedommen

Korporealitet i American Psycho
Geir Steinar Knutsvik om kropp, kroppsødeleggelse og seksualitet

kropp og sjel

Generasjon som moralsk engasjement
Rune Salomonsen om Kierkegaard, syndefall og etterpåklokskap

Kvifor skiten vart urein
Bård Gram Økland om handtering av avfall i mellomalderen

oversett

Storbyliv og forskjellighet
Iris Marion Young om storbyliv som normativt ideal, oversatt av Nina Eriksen

minst tre replikker

Problemet med statsvitaren er at han ikkje veit
Jan Zahl om kvifor Berlinmuren traff statsvitarane i hovudet

Kreativ forvirring
Hans Marius Hansteen svarar Connie Reksten Kapstad

Den misforståede modsætning
Jens Elmelund om retorikk i moderne skrivepedagogikk

Replikk #7 ble utgitt høsten 1998.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no