Innhald Replikk #10

Innhaldsliste Replikk #10

omslag#10

Samtalar

Mens vi venter på Mjøs
Ivar Bleiklie, Kari Wærness og Kåre Rommetveit i samtale med Replikk om Universitetet i lys av framtidige omleggingar.

Om kjærlighet
Stipendiatane Kristin Sampson og Anne Granberg ved filosofisk institutt om kjærleikens relevans som filosofisk og idéhistorisk tema.

Vi skulle bygge et nytt Jerusalem
Haakon Lie i samtale med Replikk om draumen om Israel.

pusterom

Kortprosa
av Hildegunn Dale

artiklar

Eksil og tilbakevending
Kristin Torp om chilenarar som vender tilbake til Chile.

Lord Jim: Et skuespill
Guro Kleveland om Joseph Conrad sin roman som drama.

Når teknologien misser meining
Kari H. Ystanes om teknologi og bistand.

Hvorfor blir noen ungdomsmiljøer fremmendfiendtlige?
Nina Dyrøy om miljø som tek i bruk nasjonalistiske og rasistiske symbol.

Kjønnsforskning i arkeologi fra et «mannsperspektiv»
Terje Østigård med fagkritikk.

pusterom

Kortprosa
av Cathrine Knudsen

replikkar

Tanker om tekst og kontekst
Liv Helga Dommasnes og Gro Mandt sitt svar til Terje Østigård sin fagkritikk (over). [Østigård svarar på denne igjen i Replikk #11]

Ute regnet det og det var kraftig vind
Grethe Melby med kommentar til Aslak Sira Myhre og Tore Renberg i Replikk nr. 9.

omsett

Tredje elegi
Rainer Maria Rilke, omsett av Gjert Vestrheim

melding

Ein ny norsk mellomalder?
Leidulf Melve med melding av bøkene: Norsk Historie I. 750–1537, Norsk historie 800–1300, og Norsk historie 1300–1625.

Replikk #10 vart utgjeve våren 2000.

Ynskjer du å vite meir om nummeret eller tinge det? Send ein e-post til replikk@uib.no