Innhold Replikk #11

Innholdsliste Replikk #11

omslag#11

samtaler

«Ytringsfrihed bør finde Sted»
Jostein Gripsrud og Gunnar Skirbekk i samtale med Replikk om ytringsfrihet på bakgrunn av revidering av Grunnlovens § 100

E-post om e-post
En rekke e-postbrukere med ulike faglige ståsteder sier sin mening

  • Espen Aarseth
  • Hilde Corneliussen
  • Ivar Utne
  • Gjert Kristoffersen
  • Dag Elgesem
  • Grethe Melby og Hjørdis Lehre

pusterom

Jovik
novelle av Øystein Vidnes

artikler

Biblioteket som metafor
Sofie Arneberg om jakten på orden

Dannelse som salgsvare
Ellen Birgitte Johnsrud om Alnæs’ konstruksjon av «den norske identiteten»

Det ikkje-objektive bygdelandskapet
Gunnlaug Daugstad om bygdelandskap som sosialt og moralsk landskap

Hukommelsen og det indre jeg
Stein Bolstad Skjelbreid om endringer i forståelsen av det indre jeg

Fundamentalisme i islam
Tom Irgan om begrepet «fundamentalisme» i ulike fortolkningstradisjoner

pusterom

Kortprosa
av Eivind Tolås

replikk

Demarkasjon, dekonstruksjon og forskning som prosess
Terje Østigård med kommentar til Liv Helga Dommanes og Gro Mandt i Replikk nr. 10

oversatt

Ikke hennes hus
Emily Nasrallah, oversatt av Pernille Myrvold

bokomtale

Feminisme som kritikk
Cathrine Holst med omtale av boka Kritisk kunnskapspraksis. Bidrag til feministisk vitenskapsteori

NB! Illustrasjoner av Anna M. S. Gudmundsdottir.

Replikk #11 ble utgitt høsten 2000.

Ønsker du å vite mer om nummeret eller bestille det? Send en mail til replikk@uib.no