Intellektuelle om det intellektuelle, media og det offentlige

Georg Johannesen og Lars Svendsen i samtale med Replikk

Vi ville finne ut av hva det vil si å være «intellektuell». Vi fikk i den anledning en samtale med to personer som for oss syntes å svare til det prototypisk intellektuelle, nemlig Georg Johannesen, forfatter og professor i retorikk, og Lars Svendsen, forfatter og førsteamanuensis i filosofi. Den gamle og den unge, den moderne og den postmoderne, tenkte vi, men resultatet ble kanskje ikke helt som vi hadde tenkt. Det viste seg i hvert fall at det ikke er så helt enkelt å definere hva det vil si å være intellektuell. Lars Svendsen vender seg mot offentligheten og vil spille spillet, og slik forsøke å påvirke spillereglene. Georg Johannesen tilbakeviser muligheten for Svendsens prosjekt ved å henvise til informasjonsstrukturenes sabotasje av offentligheten, at det dermed ikke finnes en offentlighet og at mennesket viser seg på sitt mest intellektuelle – det vil si på sitt mest menneskelige – som taust. Hvem som har rett får du avgjøre selv. Og da er vi vel kanskje tilbake der vi begynte?

Legg igjen en kommentar