Innhold Replikk #18

Innholdsliste Replikk #18

omslag #18

samtalen

A whale of an institute
Jostein Gripsrud i samtale med Replikk

artikler

Forståingsfulle maskinar
Bente Hole om datalingvistikk

Carmina vetera angelica in lingwam novegicam translata
Terje Torgilstveit med kommentert oversettelse av gammelengelske tekster

Subjektivitet som vertskap
Gry Ane Vikanes om Levinas’ totalitets- og immanenstenkning

Eit dik frå Líkasum
Terje Torgilstveit med kommentert nyoversettelse av Rói Patursson

Rasjonalitet som levd liv og analytisk distanse
Knut Magne Aanestad med en sosiologisk analyse av rasjonalitet

Den reine teikneserieforskninga
Olav Haugsevje med svar på Anders Reiersgaards artikkel i forrige nummer

pusterom

Korttekstar
av Tormod Haugland

Portretter
av Olaf Knarvik, Iran november 2003

bonusmateriale

En samlet innholdsfortegnelse for alle utgavene av tidsskriftet
(NB! en samlet oversikt over alle utgavene av Replikk fra 1995 og frem til i dag finner du under fanen Tidlegare utgåver av Replikk)

Replikk #18 ble utgitt våren 2004.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no