Argumentets tvangløse tvang

Simen Øyen intervjuer Habermas

Habermas er en tenker som har hatt innflytelse på mange fagfelt, og hans teorier berører mange aspekter ved den menneskelige eksistens. Han har befattet seg med erkjennelsesteori, moral og politiske og praktisk-filosofiske spørsmål som demokratiutvikling og menneskerettigheter.

Legg igjen en kommentar