Metafor og kroppslighet hos Nietzsche

Hva er en metafor, og hvordan forholder metaforen seg til begrepet? Filosofen Friedrich Nietzsche gir et interessant svar ved å hevde at alt språk er metaforisk. Han knytter imidlertid det språklige og det kroppslige i sin filosofi, noe som gjør at problematikken omfavner mer enn bare lingvistikk for spesielt interesserte. Hos Nietzsche har metaforene kroppslig gehalt, men det er også kroppen som fortolker verden gjennom sine metaforer.

Legg igjen en kommentar