Overskridelsens inflasjon og utflating

De siste årene har begrepet om overskridelse gjennomsyret kunst- og kultursfæren i alt fra samtidskunsten til populærkulturen. Denne artikkelen gir en historisk opptegnelse av overskridelsens rolle, og viser at overskridelsen har endret seg fra å være noe radikalt og omveltende til å bli noe konformt og konserverende i dagens kulturelle klima.

Legg igjen en kommentar