Europeisk universalisme

Immanuel Maurice Wallerstein (f.1930) er amerikansk sosiolog utdannet ved Columbia University i New York. Han har virket som professor i sosiologi ved McGill i Montreal og Bingham University New York, og har siden 2000 vært seniorforsker ved Yale University. Dette er et utdrag fra den norske oversettelsen av hans siste utgivelse «European Universalism: The Rhetoric of Power», oversatt av Kjetil Vikene for Spartacus Forlag. Boken kommer på norsk i mars 2007.
  

HVEM HAR RETT TIL Å INTERVENERE?
UNIVERSELLE VERDIER MOT BARBARI 

Det moderne verdenssystemets historie har i det store og hele vært en historie om europeis­ke staters og folks ekspansjon ut over resten av verden. Dette har vært en essensiell del i den kapitalistiske verdensøkonomiens konstruk­sjon. Ekspansjonen har, i de fleste deler av ver­den, innebåret militært erobring, økonomisk utbytting og massiv urett. De som har ledet og tjent mest på denne ekspansjonen, har presen­tert det for seg selv og verden som rettferdig­gjort på bakgrunn av det større gode som en slik ekspansjon har hatt for verdens befolknin­ger. Det vanlige argumentet er at ekspansjo­nen har spredt noe som vekselvis kalles sivili­sasjon, økonomisk vekst og utvikling og/eller framskritt. Alle disse ordene er blitt tolket som uttrykk for universelle verdier, under dekke av det som ofte kalles naturlov. Derfor har det vært hevdet at denne ekspansjonen ikke bare har vært fordelaktig for menneskeheten, men også historisk uunngåelig. Språket som brukes for å beskrive denne aktiviteten, har noen gan­ger vært teologisk og noen ganger avledet fra et verdslig filosofisk verdenssyn. 

Oversatt til norsk av Kjetil Vikene
 

Legg igjen en kommentar