Religiøse eliter

Mennesker har et potensial for å prosessere guder teologisk korrekt, fordi slike representasjoner av minimalt kontra-intuitive agenter kommer av naturlige og medfødte mentale kategorier. Men når disse representasjonene blir for kompliserte blir folk flest teologisk ukorrekte. 

At religionsvitenskap får sine teoretiske perspektiver og metoder servert utenfra – fra tilnærminger som filologi, sosiologi, og sosialantropologi – kan bidra til å svekke fagidentiteten. Men det gjør det også nødvendig for religionsvitere å kjenne til hva som skjer i andre disipliner. Dette gir faget et potensial for dynamisk refleksjon, hvilket er nødvendig i møte med de komplekse fenomenene det har valgt som sine studieobjekt. Ett av disse studieobjektene er religiøse eliter.

Sosial makt vil ofte være en fremtredende faktor i analyser av ritualeksperter, asketer og skriftlærde – enten de kalles sjamaner, biskoper, mullaer, rabbier, eller lamaer. Religionsvitenskapens eklektisisme tatt i betraktning er det derfor ikke vanskelig å forestille seg at studiet av religiøse eliter lett blir preget av sosiologiske og antropologiske fokus på kjønn, politikk og undertrykkelse.    

  

Legg igjen en kommentar