Innhold Replikk #25: KUNSTNERROLLER

Temaet for nummer 25 er kunstneroller. Replikk ønsker med nummeret å belyse hvordan kunst står i et komplekst spenningfelt til staten, markedet og kunstinstitusjoner. Nummeret inneholder:

omslag#25

Forskning, utvikling og formalisering – en kunstutdanning i endring
intervju med Jorunn Spord Borgen

Kreative handlinger i kunstfeltet – om kunstner og kuratorrollen
tekst av Åse Løvgren

Bio-logikk
tekst av Jan Freuchen

Mørkets hjerte og potensialet for fotnoter i en kollektivt stagnert tilværelse
tekst av Kristian Skylstad

Art Robotique
poetikk av Cornelius Jakhelln

Sketchbook January – March 2008
kunst av Michael Baers

omslag#26_vedlegg

Samtidsmusikk og offentlighet
Ole Johan Moe i samtale med Per Boye Hansen og Henrik Hellstenius

The Artist´s Enterprise
artikkel av Christina Ladbrecht

Det umulige puslespill
artikkel av Mathias Danbolt

Relasjonelt selvbedrag
artikkel av Marit Paasche

Bildets intensitet og tilskuerens bevegelse
artikkel av Rolf Eirik Osland

Barndom i Berlin – Lesing, erfaring, danning
artikkel av Steinar Bøyum

Beijing-2008 – Arkitektonisk posisjonering i olympiadens prolog
artikkel av Even Smith Wergeland

Digitale dråper i digitale hav
artikkel av Rune F. Hjemås

Ønsker du å vite mer om nummeret eller bestille det? Send en mail til replikk@uib.no

Nummeret koster 35,- Årsabonnement privat 60,- Institusjonsabonnment 150,-

Prisene inkluderer porto.

Legg igjen en kommentar