LEDER

Replikks redaksjon har, like forutsigbart som at årstidene skifter, mistet noen av sine erfarne redaksjonsmedlemmer, og fått noen nye. Kanskje nettopp fordi Replikk preges av denne konstante gjennomstrømningen av nye driftige og engasjerte studenter låses Replikk sjelden fast i gamle spor, men revitaliseres og utvikler seg i stadig nye retninger. Samtidig forsøker vi å bevare og bygge videre på de visjoner og den innsatsen som tidligere redaksjoner har lagt ned.
 
Også i dette nummeret av Replikk leverer vi tekster av høy akademisk kvalitet. Vi har hentet tekster både fra de unge og lovende, og fra mer rutinerte skribenter. Som ellers finner du at vi kretser rundt et bestemt tema. Denne gangen er temaet Amerika, og vi har stilt enda strengere krav enn tidligere til skribenter rundt temavalg. Dette, nettopp fordi du som leser skal vite akkurat hva du får – tekster om Amerika.
 
Er AMERIKA en tilstand heller enn et kontinent? Vi har latt oss fascinere av dette spørsmålet, og drivkraften bak denne utgaven har vært ønsket om å formidle andre fortellinger om Amerika, stemmer som vanligvis ikke når frem i det offentlige ordskiftet. Våre skribenter har tatt oppgaven. I den store utvandringen til Amerika hvor Den gamle verden ble forlatt, representerte dette kontinentet en drøm om et bedre liv i immigrantenes søken etter lykke. Amerika fremstod som manifesteringen av en europeisk visjon, en ny verden – et mulighetenes landskap. Amerika er noe mer enn USA, både i sin geografiske, språklige og kulturelle utbredelse. Amerika er ikke bare subprime-lån og finanskrise, presidentvalg og kampen mot terror.
 
Søken etter, og utfordringen av, de rådende oppfatninger om Amerika(er) foregår i dette nummeret gjennom andre linjer, på skråplanet og via omveier – hele tiden drevet fremover av overbevisningen om at det fortsatt finnes flere fortellinger om Amerika…
 
FAGKRITIKK har vært et av akademias særpreg, men hvilke kår har den i dag? I etterdønningene av kvalitetsreformens gjennomstrømningsproblematikk har Replikk ønsket å sette søkelyset på fagkritikkens virksomhet og betingelser. Gis det rom for kritisk ettertanke rundt eget fag i en studiehverdag preget av strengere krav om effektivitet og studieprogresjon? For å mobilisere studenter til selv å reflektere rundt disse problemstillingene, utlyste vi en tekstkonkurranse med temaet fagkritikk. På vegne av redaksjonen vil vi med dette gratulere vinneren av konkurransen.
 
Her finner du også teksten Ha mot til å kritisere faget ditt, der Helge Jordheim på oppfordring av Replikk drøfter fagkritikk i lys av Kants dannelsesideal. Vi vil også benytte anledningen til å takke vår høyst kompetente jury som kastet glans over prosjektet ved å ta seg tid til å lese gjennom de innsendte bidrag og kåre en vinner. Takk til Frode Molven, Cathrine Holst, Erling Sandmo, Hilde Sandvik, Bjørn Christer Ekeland og Anne Lise Fimreite.
 
KUNSTBIDRAGET Yellow Swans er et samarbeid mellom Replikk og det abonnementsbaserte fanzineprosjektet Distribusjon. Du finner det som et eget hefte bakerst i tidsskriftet.
God fornøyelse!
 


 
 

Legg igjen en kommentar