Tema Replikk 27 – TIDSÅND

Temaet for det neste nummeret av Replikk er TIDSÅND.

Har tiden sitt eget uttrykk?

Er det mulig å tematisere en tids ånd?

Og hvordan defineres vår forståelse av en bestemt tidsepoke?

Tidsånd er et konsept som beskriver tid gjennom hva som betegnes som kulturell og/eller intellektuell dominans i en bestemt tidsepoke eller i en spesifikk tradisjon. Tidsånd som tema åpner derfor opp for spørsmål om hva vår samtid er, og hvordan forståelse av tid oppstår.

Det er noe ‘uavgjørbart’ ved å være samtidig med fenomenet som skal forstås.

Tidens uttrykk er vanskelig å gripe i sin samtidighet og blir ofte (om)definert i ettertid. Er det mulig å si noe om nåværende tidsånd(er) uten å ha en temporal distanse til dem? Hva er vår tidsånd?

I lys av vår samtidsforståelse, hvor de store fortellingers tid beskrives som er forbi, stiller vi spørsmålet: er det fremdeles mulig å operere med en forestilling om en tidsånd?

I neste nummer av Replikk ønsker vi å utfordre rådende oppfatninger av bestemte historiske tidsforståelser. Vi ønsker tekster som presenterer hva som beveger seg innenfor ulike tidsepoker, innen kunst og kultur, samtidig som vi ønsker å skape debatt om hva som kjennetegner vår egen tid.

Replikk tar imot bidrag av alle sjangere og kategorier: artikler, essays, oversettelser, intervju, kortprosa, poesi, illustrasjoner, fotografi osv. Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding fra vår redaksjon. Bidragsytere som velges ut til publisering, vil dra nytte av konkrete redaksjonelle innspill til form og innhold i teksten.

Vi legger spesielt vekt på å fremme unge skribenter, men slipper også til etablerte forfattere. I tillegg til artikler og essay trykker Replikk kunstbidrag innenfor en rekke sjangre, som litteratur, foto, malerier, tegninger m.m.

FRIST: 15. februar 2009.

Replikk drives av studenter fra det samfunnsvitenskapelige og humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Bergen. Replikk er et uavhengig og ikke-kommersielt tidsskrift, og kommer ut to ganger i året. Hver utgivelse feires med slippefest i Bergen.

For nærmere beskrivelse av våre retningslinjer for tekst se vår nettside www.replikk.uib.no

Legg igjen en kommentar