Vil du skrive i Replikk 28? Tema: "Opprør!"

Tema for Replikk 28 (høstnummer 2009) er «Opprør!»

Ønsker du å skrive for oss? Vi tar gjerne mot et bidrag som dekker ditt fagfelt! Vi ønsker generelt å trykke tekster i mange forskjellige sjangre. (Se forøvrig generell mal for bidrag).

Nytt for Replikk 28 er at vi i redaksjonen ønsker å få inn en synopsis, eller skisse, av det du har tenkt å skrive om i god tid før nummeret ferdigstilles, slik at vi tidlig kan få oversikt over potensielle bidrag, og kan føre dialog med de aktuelle skribentene gjennom hele skriveprosessen.

Merk: Fristen for innsending av synopsis er 1. juni!

Frist for å sende inn endelig tekst er 1. september. Bidrag sendes, og henvendelser rettes, til replikk@uib.no.

Legg igjen en kommentar