Innhold Replikk #27: TIDSÅND

Innholdsliste Replikk #27

TEMA: TIDSÅND

omslag#27

Kunst, samfunn og utopi. Litt om Ernst Bloch og Fredric Jameson
av Morten Aukeland

Hva nå gener? Fra allmakt til identitetskrise
om genteknologi av Frøydis Gillund

American Psycho. Samtidens kritikk av boken og bokens kritikk av samtiden
av Maria Berge

Uro i menneskeparken?
om «Sloterdijk-skandalen» av Eirik H. Leivestad og Johannes Servan

Tidsbånd. Solstad og Bond:To fossiler fra etterkrigstiden i kalkulert dialog med konjunkturene?
av Håvard Nyhus

Nervøst sammenbrudd på nasjonalt plan? Émile Zolas forsøk på en litterær samfunnsdiagnose
av Lars Sandåker

…buildings, vessels, landscapes, etc.
tegninger av Håkon Holm Olsen

Ånden som går. En spøkelseshistorie
om moderne arkitekturtenkning av Mari Hvattum

Høyr vår bøn
dikt av Live K. Torvund

Vision eller uppdatering
om Zeitgeist i samtidskunsten av Lars Vilks

Kunsterisk kapitalisme
om kultursponsing og kunstens kritiske potensiale av Espen Matheussen

Diskurs i åndenød
om det terapeutiske etos og kritikkens tidsånd av Ole Jacob Madsen

Replikk #27 ble utgitt våren 2009.

Ønsker du å vite mer om nummeret eller bestille det? Send en mail til replikk@uib.no

Nummeret koster 35,- Årsabonnement privat 60,- Institusjonsabonnment 150,-

Prisene inkluderer porto.