Vil du skrive for Replikk 29? Tema: «HUMOR»

Temaet for det neste nummeret av Replikk er HUMOR.

Fra Sokrates til Slavoj Žižek har humor blitt brukt og tematisert i filosofien. Den råder i litteraturen, filmen, musikken, billedkunsten, og ikke minst i hverdagslivet. Replikk ønsker tekster som belyser humorens rolle i samfunnet, dens historiske og sosiale aspekter: Komediens opprinnelse, latterens nytte og unytte, vitsens politikk, smilets psykologi, ironiens estetikk, osv.

Replikk tar imot bidrag av alle sjangre og kategorier: Artikler, essays, oversettelser, intervju, kortprosa, poesi, fotografi, osv. Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding fra vår redaksjon. Bidragsytere som velges ut til publisering vil dra nytte av konkrete redaksjonelle innspill til form og innhold i teksten.

Vi legger spesielt vekt på  å fremme unge skribenter, men slipper også til etablerte forfattere. I tillegg til artikler og essays trykker Replikk kunstbidrag innenfor en rekke sjangre.

Er du interesser i å bidra eller har spørsmål er det bare å ta kontakt på replikk@uib.no.

FRIST: Fristen for første utkast er 15. februar 2009.

Legg igjen en kommentar