Replikk #30: SPEKULASJON

Replikk søker skribenter. Temaet for det neste nummeret av Replikk er SPEKULASJON.

Copernicanism tore asunder the fit between the world and man’s organs: the congruence between reality and visibility […] The breakdown of the postulate of visibility – taken in its widest sense – is brought to a point by a kind of reversal: The visible world is not only a tiny section of physical reality, but it is also, qualitatively, the mere foreground of this reality, its insignificant surface, on which the outcome of processes and forces is only symptomatically displayed. Visibility itself is an eccentric configuration, the accidental convergence of heterogeneous sequences of physical events.
Hans Blumenberg, The Genesis of the Copernican World (Cambridge, Mass: MIT Press, 1987), s. 642.

I en tid der vitenskapens hegemoni hegner om vår selvforståelse og plass i verden, blir det samtidig stadig vanskeligere å skille mellom det realistiske og det spekulative, mellom science og science fiction. Replikk ønsker aktuelle tekster som tematiserer spekulasjon; vitenskapens yttergrenser og hva fremtiden kanskje vil bringe. Vi ønsker perspektiver fra alle fagdisipliner, fra kunst og litteratur til sosiologi og geografi. Aktuelle temaer: teknologi (fra Heidegger til Bernard Stiegler), kybernetikk og naturalisme (Donna Haraway, Peter Sloterdijk), økologi (gaiahypotesen), kontrafaktisk historie, eskatologi (utopier, dystopier og andre spekulative visjoner i literatur, film og kunst), osv.

Replikk tar imot bidrag av alle sjangre og kategorier: Artikler, essays, oversettelser, intervju, kortprosa, poesi, fotografi, osv. Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding fra vår redaksjon. Bidragsytere som velges ut til publisering vil dra nytte av konkrete redaksjonelle innspill til form og innhold i teksten.

Vi legger vekt på å fremme unge skribenter, men slipper også til etablerte forfattere. I tillegg til artikler og essays trykker Replikk kunstbidrag innenfor en rekke sjangre.

Er du interessert i å bidra eller har spørsmål kan du ta kontakt på replikk@uib.no.

FRIST: Utkast må inn til 15. august 2010.

Legg igjen en kommentar