Vil du bidra til vår neste utgave?

Det Norske Akademis ordbok definerer «myte» primært i forbindelse med folkloristikk, religionshistorie og litteraturvitenskap, og som «fortelling overlevert fra eldre tid om guder, overmenneskelige skikkelser, naturvesener e.l.» For mange er antikkens myter om guder og helter det første de tenker på når de hører ordet. Men myter preger vårt moderne samfunn like mye som de gjorde det gamle Hellas, bare i en annerledes form, nemlig som «utbredt, vanlig tro eller forestilling som ikke svarer til virkeligheten» (NAOB). For vår neste utgave vurderer vi tekster om alt fra myter i en tradisjonell kontekst hvor man fokuserer på antikken, dens mytologi og dens kunst, til et historisk perspektiv på sosiologiske og religiøse myter i litteratur, samfunn og kunst til en mer moderne kontekst, hvor alt fra helserelaterte og økonomiske myter til konspirasjoner og akademiske myter kan stå i sentrum.

              Hva betyr ordet «myter» for deg?


Vårt fokus ligger på fagartikler innen humaniora og samfunnsvitenskap, men vi er også interessert i kunstbidrag, skjønnlitterære tekster og fagtekster av andre slag.

 For å bidra med tekst, send et utkast til tekst@tidsskriftetreplikk.no innen 1. mai

 For å bidra med kunst eller foto, send bidrag til kunst@tidsskriftetreplikk.no innen 1. mai

Retningslinjer for tekstbidrag finnes her.