About replikkView all posts by replikk

Replikk» 40: Arv – Innhald

REPLIKK40_forside_web

Innhald: Replikk» #40 ARV

Leiaren
Hjørdis Maria Longva

“Arv” og “Arve”
ifølgje ordbøkene våre

Kunsten, døden og kjærlighetens dikter
Utdrag frå boka ved samme tittel, om Olav Duun
av Grethe Fatima Syéd

Forvalteren av nasjonens hukommelse
Intervju med Aslak Sira Myhre
av Ahl Vegard Nilsen

Siste Akt
Om Between the Acts av Virginia Woolf
av Anders Ekelund

Skoleplansjer
Bildeserie basert på plansjar frå Skolemuseet i Bergen
Tekst av Baard Olav Skogran

Arv ifølgje proto-historiske (runiske) kilder
Om Tunesteinen
av Jonas Koesling

Dikt
av Nathalia Lorgen

Fortellinger fra vaksinasjonens historie
av Henrik Harthug

Dikt
Utvalg fra
Hekla Myter (2014)
av Eli Fossdal Vaage

Tynnslip
Fotoserie basert på arkeologiske funn frå Blombos-hola
av Magnus Mathisen Haaland

Trå varsomt
En essayistisk utforskning av det urbergenske verdensarvstedet Bryggen
av Thomas Cook

Digte
av Trine Søgaard

«Mysticism and Tyranny» 
Vestlig selvrepresentasjon gjennom fiktive fremstillinger av antikken.
av Are Bøe Pedersen

Å spille på arven
En spillhistorisk marathon med Spillpikene.no
av Stine Thordarson Moltubakk og Maren Agdesten

Manuslokkar for Replikk” #41 MAT

Manuslokker Replikk» 41: Mat

167183308_940de81734_o_CC_DeniseChan_Flickr

Utsnitt fra innstallasjon av Annie Wan / Hong Kong Heritage Museum. Foto: Denise Chan, Flickr (CC)

Støvet etter jubileumsfesten i 2015 har lagt seg, men Replikk” ligger ikke på latsiden av den grunn. Vi er sultne på nye utfordringer og søker næring til neste nummer.

Tema for vårnummeret Replikk” #41 er MAT.

Mange av samtidens store utfordringer, som klimaendringer og forurensning, er knyttet til mat. De fordrer at vi evaluerer temaer som kjøttkonsum, matfordeling, kasting av mat og nye former for jordbruk. Mat er også en kulturbærer. Hva som er «spiselig» varierer fra kultur til kultur. Også hva som er god mat, fin mat, og sunn mat? Hvorfor forbyr noen religioner bestemte typer mat? Matretter signaliserer identitet, enten de usentimentalt fortæres i et anonymt lokale, eller plasseres i begivenhetenes sentrum  eller på det store internettet.

Mat er et nært, livsnødvendig element, men det minner oss samtidig om død, sykdom og lidelse. Slik kan maten bli noe som må kontrolleres møysommelig. Andre ganger kontrolleres den i en streben etter uoppnåelig perfeksjon. Mat kan vekke skam, utilstrekkelighet eller angst, og det må håndteres – men hvordan?

Mat har også en klangbunn i de språklige vendingene vi bruker til å orientere oss i verden. Hva er mat «for tanker»? Hvorfor «fordøyer» vi inntrykk? Hvordan «smaker» vi på idéer?  Mat gir mening for oss, ikke bare sanselig, men også følelsesmessig, sosialt, kulturelt og ideologisk. Ta pennen fatt og send oss ditt bidrag!

Vi legger vekt på å gi plass til unge skribenter, men slipper også til mer erfarne forfattere.

Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding fra redaksjonen. Tekstene som blir valgt ut til publisering vil få innspill både på form og innhold fra redaksjonen.

Kontakt redaksjonene dersom du kan tenke deg å bidra. Vi ønsker alle bidrag, spørsmål og  innspill velkommen med åpne armer.

Adressen er: replikk@uib.no

FRIST FOR FØRSTE UTKAST ER: 15. FEBRUAR

Retningslinjer for tekstbidrag, kan du lese mer om på nettsidene våre, her: replikk.w.uib.no

Manuslokkar Replikk #40: ARV

Manuslokkar Replikk” #40

Replikk” er blitt vaksen. 20 år og 40 utgjevingar er noko å feire! Vi gjer det ved å sjå både bakover og framover i tid: Tema for jubileumsnummeret er ARV.

Når vi arvar tek vi med oss noko vidare. Ofte er det noko vi sett pris på. Kulturarven inneheld ikkje berre heile spekteret av kunst, arkitektur og gjenstandar som seier noko om historia vår. Også språk, tradisjonar, musikk og praktisk dugleik høyrer med til denne skatten, den immaterielle kulturarven. Det er likevel ikkje alt ein arvar som ein bør vere stolt av. Handsaminga av samane og deira måte å leve på er ei arv vi må hugse fordi ho viser fram kritikkverdige sider av framferda både til dei norske styresmaktene og folk fest.

Også økonomisk arv kan vere tviegga, anten ein arvar verdiar eller skuld. At arv sjeldan er noko ein kan fri seg frå, vitnar kroppane våre om. Forsking på genar har vist at vår eiga helse heng tett saman med det livet forforeldra våre levde. Det tyder òg at dine val vil påverke dei som kjem etter deg. Ikkje minst gjeld dette den planeten vi gjev vidare til dei komande generasjonane.

Brenn du inne med ein idé eller ein tekst som kan passe til temaet arv?
Vi legg vekt på å gje plass til unge skribentar, men slepp òg til meir erfarne forfattarar. Alle innsendte tekstar vil få seriøs skrifleg tilbakemelding frå redaksjonen. Dei tekstane som blir valde ut til publisering vil bli handsama grundig, og forfattarane vil få innspel på både form og innhald.

FRIST FOR FØRSTEUTKAST: 1. SEPTEMBER 2015

Kontakt redaksjonen dersom du kan tenke deg å bidra: replikk@uib.no.
For retningslinjer for tekstbidrag, sjå nettsidene våre: replikk.w.uib.no

Innhald Replikk #39: SPEL

Forside_Replikk39

 

TEMA: SPEL

Leiaren

av Hjørdis Maria Longva

Spel

Ordbokartikkel frå Nynorskordboka

Kvantefysikk som språkspill
Et slag for en filosofisk tilnærming til fysikk

av Helle R. Gjertsen

Svoltne på rettferd  
-Sveltestreik som politisk verkemiddel

av Magne Hagesæter

Cembalo (Kunstbidrag)

Fotobidrag av Peter Gupta

Da fotball ble storpolitikk

av Anders Jakobsen

Playstation

Kunstbidrag av Katharina Messy

Ranked

Skjønnlitterært bidrag av Magne Solheim

Spillformidleren – Intervju med Linn Søvig

av Martin Larsen Hirth

Hva opplever dataspilleren?

av André Syvertsen

Spill i skolen: En erfaringsutveksling

av Tobias Staaby

Tanken bak samuraien 

Kunstbidrag av Andreas E. Hopen

Tarot

Illustrasjonsserie frå Rider-Waite-stokken

 

Likskapsfeminisme i rosa – Bokmelding: Lesebok for jenter

av Beatrice G. M. Reed

***

Replikk #39 kom ut våren 2015.

Ønskjer du å vite meir om nummeret eller å tinge det? Send ein e-post til replikk@uib.no

Nummer #39 kostar 50 kroner.

Pris for årsabonnement for private er 90 kroner og 190 kroner for institusjonar.

Prisane inkluderer porto.

Slippfest for #39 – Spill.

GAMEN

Kjære venner,

Nå er det kommet et nytt nummer av tidsskriftet Replikk med «Spill» som tema! I denne anledning inviterer vi til slippfest på Victoria den 12. mai, kl. 20.30.

I REPLIKK» #39 kan du blant annet lese om:

Kvantefysikk som språkspill
Sultestreik som politisk virkemiddel
Da fotball ble storpolitikk
Hva opplever dataspilleren?
Spill i skolen: En erfaringsutveksling

Foreløpig program:

Samtale om spillkultur, spillformidling og norsk spillproduksjon mellom redaktør Hjørdis Maria Longva og Linn Søvig, tidligere prosjektleder for Norsk kompetansesenter for spillutvikling og nåværende leder for det nystartede spillselskapet Snow Cannon Games.

Samtale med folklorist og forfatter Kristian A. Bjørkelo, om spill i et folkloristisk perspektiv.

På slippfesten vil det være mulig å kjøpe det siste nummeret for 50kr, samt tidligere utgaver til rabattert pris.

Vel møtt!

Next page →
← Previous page