Ord og stemmer i klimadebatten

Klimaendringer er et fenomen som har utviklet seg fra å være i hovedsak geofysisk til å bli en omfattende samfunnsutfordring som har mange sider – politiske, økonomiske, etiske, kulturelle, og ikke minst kommunikasjonelle. Dermed spiller språkbruk en sentral rolle i den pågående debatten, som handler om alt fra årsaker til mulige løsninger på klimaspørsmålet. Både…Continue reading Ord og stemmer i klimadebatten