Kategori: Uncategorized


Slippfest for #39 – Spill.

GAMEN

Kjære venner,

Nå er det kommet et nytt nummer av tidsskriftet Replikk med «Spill» som tema! I denne anledning inviterer vi til slippfest på Victoria den 12. mai, kl. 20.30.

I REPLIKK» #39 kan du blant annet lese om:

Kvantefysikk som språkspill
Sultestreik som politisk virkemiddel
Da fotball ble storpolitikk
Hva opplever dataspilleren?
Spill i skolen: En erfaringsutveksling

Foreløpig program:

Samtale om spillkultur, spillformidling og norsk spillproduksjon mellom redaktør Hjørdis Maria Longva og Linn Søvig, tidligere prosjektleder for Norsk kompetansesenter for spillutvikling og nåværende leder for det nystartede spillselskapet Snow Cannon Games.

Samtale med folklorist og forfatter Kristian A. Bjørkelo, om spill i et folkloristisk perspektiv.

På slippfesten vil det være mulig å kjøpe det siste nummeret for 50kr, samt tidligere utgaver til rabattert pris.

Vel møtt!

Manuslokkar Replikk #38

Temaet for Replikk #38 er GRENSER.

FRIST FOR FØRSTEUTKAST: 1. september 2014

Kva er eigentleg ei grense? Dei geografiske grensene mellom statar og nasjonar kan vere kompliserte nok. Kor går til dømes grensa mellom Israel og Palestina, om ein i det heile kan snakke om ei grense? Og kva med grensene mellom Sápmi og Noreg, er dei berre kulturelle?

Likevel set indre grenser ofte større hindringar for oss enn dei ytre. Therese Johaug sprengte både dei andre konkurrentane og sine eigne grenser då ho vann Tour de Ski som første norske skiløpar i 2014. Men er dette eigentleg meir grensesprengande enn ei psykisk styrkeprøve som det å tilgje den som har tatt livet av barnet ditt?

Har oppdaginga av Higgs-partikkelen endra grensene for vitskapen om verda, eller bør vi heller leite i grenselandet mellom himmel og jord? Set språket og hjernen vår i det heile nokre grenser for kva vi kan vite noko om, eller er kunnskapen om universet prinsipielt grenselaus?

***

Vi legg vekt på å gje plass til unge skribentar, men slepp òg til meir erfarne forfattarar.
Alle innsendte tekstar vil få seriøs skriftleg tilbakemelding frå redaksjonen. Dei tekstane som vert valde ut til publisering vil verte grundig handsama, og forfattarane vil få innspel på både form og innhald.

Hovudfokuset vårt er akademiske artiklar og essay frå fagområde på Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskaplige fakultet, men vi tar imot bidrag i alle sjangarar og kategoriar:

  • artiklar
  • essay
  • bokmeldingar
  • intervju
  • omsettingar
  • kortprosa
  • poesi
  • illustrasjonar
  • fotografi

Kontakt redaksjonen om du kan tenke deg å bidra: replikk@uib.no

Nærmare informasjon om retningslinene for tekstbidrag

Manuslokkar #37: BYEN

REPLIKK” #37, TEMA: BYEN

I monster pick-up truck
traff han storbyen.
Gløymt va spenetråkk
og havregryn.

(Stein Torleif Bjella, Øvre-Ål Resort)

Fortellingen om byen finnes overalt. Enten det er historien om odelsgutten som reiser fra bygda og inn til byen for å starte nye eventyr og vinne halve kongeriket eller tørre tall fra Statistisk Sentralbyrå som avslører en stadig større sentralisering rundt de store byene. Hva er det som gjør at byen har en så sterk tiltrekningskraft på oss? Ikke bare blir vi dratt mot byene, vi blir oppslukt av den. «Bergen, du er ikke en by, du er en tilstand i min sjel», sang Ole Paus. Kanskje det er nettopp derfor byutvikling er en sikker måte å vekke innbyggernes engasjement på? Uavhengig om det er Bybanen i Bergen eller bilveier i Bogota.

Forklaringen kan også være det faktum at byen opererer på flere plan. Byen er en økonomisk og politisk maktfaktor. Fra et historisk perspektiv er det lett å bli fascinert av de sterke bystatene i Europa, som var økonomiske sentrum og satte sitt preg på statsdannelsen på hele kontinentet. Like mye er byen også de nære ting som er med på å gi deg identitet. Som tilhørigheten til den lille nabolagskafeen eller sosiolekten de bruker kun i din bydel.

REPLIKK #37 skal utforske temaet byen. 

Vi legger vekt på å fremme unge skribenter, men slipper også til etablerte forfattere. Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding fra vår redaksjon. Bidragsytere som velges ut til publisering vil dra nytte av konkrete redaksjonelle innspill til form og innhold i teksten.

Er du interessert i å bidra eller har spørsmål kan du kontakte redaksjonen på replikk@uib.no.

FRIST FOR FØRSTEUTKAST: 15. februar 2014

Se her for nærmere informasjon om retningslinjer for tekstbidrag.

Tidsskriftet Replikk trenger nye redaksjonsmedlemmer

Liker du å jobbe med tekst? Da er Replikk stedet for deg.

Vi er et tverrfaglig tidsskrift ved Universitetet i Bergen som publiserer akademiske artikler primært fra mastergradsstudenter og unge forskere. Redaksjonens arbeid består i å gi tilbakemelding på innkomne bidrag og bidra til å arrangere slippfester to ganger i året.

Dersom du synes dette høres spennende ut, og i tillegg ønsker å bli kjent med en trivelig gjeng studenter, ta kontakt på replikk@uib.no for mer informasjon.

Redaksjonen i REPLIKK» trenger friskt blod!

Av diverse kjærkomne årsaker blir mannskapet på REPLIKK»-skuta kraftig redusert etter nyttår. For å holde denne uavhengige, tverrfaglige og ikke-kommersielle gallionen av et tidsskrift flytende, trenger vi DEG! («DEG» skal her forstås som en person som er  faglig engasjert, dyktig, kunnskapshungrig, ambisiøs og har stor arbeidskapasitet, evt. bare har lyst til å være med.)

Til neste cruise har vi invitert våre passasjerer, som tilhører i hovedsak, dog ikke begrenset til, SV- og HF-miljøet, til å fokusere sine tekster mot «barn». Historiske barn, vonde barn, sosiale barn, konstruerte barn, litterære barn, konseptet «barn» og alle andre typer barn.

Spesielt er vi på utkikk etter en økonomiansvarlig og en kunstredaktør, men alle er velkomne til å bidra der de måtte ønske – vår redaksjon gjør døren høy og porten vid i disse adventstider!

Dersom alle de overstående floskler har bidratt til å trenge igjennom et sløvet pre-/post-eksamensinn og vekket en gnist av interesse, ikke nøl med å ta kontakt på replikk@uib.no !!

Next page →
← Previous page