Redaksjon

Har du lyst til å være med å lage Replikk? Send oss gjerne en e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil være med.

Redaksjon for nr. 50 Endring 

Tijana Przulj, Ansvarlig redaktør/Tekstredaktør
Studerer til en mastergrad i engelsk litteratur og kultur ved Universitetet i Bergen, og har bred arbeidserfaring bestående av bla. teknisk kundestøtte, kundearbeid og web design. Hun har tatt kreativ webdesign ved HVL og årsstudium i bedriftsøkonomi ved UiT. Høsten 2020 jobbet hun som undervisningsassistent ved IF, ved siden av studiene. Przulj er svært interessert i akademia, kulturliv og forlagsbransjen.

Jonas Andersen Ekeli, Økonomi- og administrasjonsansvarlig
Han studerer til en bachelorgrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Er aktiv deltager i flere ulike studentforeninger ved UiB. Han har rollen som administrasjonsassistent i tidsskriftet. Ekeli er født i 2000.

Sanne Eikeland Nilsen, Kunstredaktør og illustratør
Eikeland Nilsen tar en bachelorgrad i kunst ved KMD. Hun har tidligere studert ved Kunstskolen i Rogaland og ved UiB. Romanse er det andre nummeret av Replikk” hun er med på som illustratør, og hennes første nummer som kunstredaktør og leder for visuelt team. 

Linda Bjerga Vela, SoMe-ansvarlig/Redaksjonsmedlem/tekstredaksjon
Fullfører sin bachelorgrad i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen denne våren. Vela engasjerer seg for at flere skal dra nytte av de mange funksjonene og verdiene litteraturen bringer med seg, og drømmer om å livnære seg av å jobbe med tekst. Dette er det andre nummeret av Replikk” hun bidrar på som medlem av tekstredaksjonen, og hennes første som SoMe-ansvarlig. 

Marit Irene Kvalvåg Brendeland, Redaksjonsmedlem/tekstredaksjon
Marit tar en mastergrad i historie ved Universitetet i Bergen, og har også studert emner innen sosiologi, administrasjon og organisasjonsvitenskap, og conflict studies. Hun jobber som assistent i barnehage og grunnskole ved siden av studiene, og engasjerer seg for samfunn, politikk og litteratur. Dette er det første temanummeret av Replikk» Brendeland bidrar på som medlem av tekstredaksjonen.

Andreas Fosso Dale, Administrasjonsmedarbeider
Fosso Dale studerer til å bli lektor i fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Samtidig tar han fag ved Institutt for økonomi, religion og jus for å bygge opp en bredere kompetanse, kanskje for en gang å bli skoleleder, men også andre ting kan være interessant. Han studerer også til en bachelorgrad i sammenlignende politikk på heltid og er ellers svært interessert i både kulturliv og politikk. Han er administrasjonsansvarlig for Tidsskriftet Replikk» og har hatt den posisjonen i ca. ett år. 

Jostein Eidskrem, Redaksjonsmedlem/ tekstredaksjon
Eidskrem har en bachelorgrad i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen fra 2018. Studerer til en mastergrad i kunsthistorie samme sted. Utdannelse i billedkunst og illustrasjon fra Oslo Met og Einar Granums Kunstfagskole. Jobber i bokhandel. Dette er det tredje nummeret av Replikk» Eidskrem bidrar på.

Ingrid Heiberg-Andersen, Redaksjonsmedlem/tekstredaksjon
Studerer til en mastergrad i fransk ved Universitetet i Bergen. Har fra tidligere en bachelorgrad i datalingvistikk og har studert i Canada og Frankrike. Jobber som lærervikar ved siden av studiene. 

Marie Reitan, Redaksjonsmedlem/visuelt team og illustratør
Reitan har tidligere jobbet for Møre og Romsdal Kunstsenter. Hun jobbet også i England et år, og tar nå en bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hun illustrerer for Replikk» som en del av visuelt team. 

Marte Fredrikke Skarstein, Redaksjonsmedlem/visuelt team og illustratør
Skarstein tar et årsstudium i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har en bachelor i illustrasjon fra Solent University School of Art & design & fashion i Southampton. Hun er illustratør i visuelt team. 

Siri Vågene, Redaksjonsmedlem
Vågene (f. 1995) har ein master i nordisk litteratur frå lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen. Ho jobbar per dags dato som høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet, der ho underviser i litteratur for grunnskule- og barnehagelærarutdanninga.
Ho har vore med på ei tidlegare utgåve av Replikk” (nr.49), og har ellers i studietida vore engasjert i skrivegruppa og mindre produksjonar til studentteateret Immaturus.

Hjørdis Maria Longva, Layouter
Longva (f. 1986) er utdanna retorikar frå Universitetet i Bergen og Københavns Universitet og tjener til livets opphald seniorkonsulent hjå Holbergprisen. Ho var engasjert i arbeid med ulike magasin og tidsskrift gjennom heile studietida, blant anna som redaktør for Replikk» i perioden 2015-2017, og har seinare halde fram som layouter for tidsskriftet etter at ho la redaktørarbeidet på hylla.

 

Redaksjon for nr. 49 Romanse

Jostein Eidskrem, Ansvarlig redaktør/ tekstredaktør 

Eidskrem har en bachelorgrad i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen fra 2018. Studerer til en mastergrad i kunsthistorie samme sted. Tidligere utdannet ergoterapeut og har mange års erfaring fra arbeid i helsevesenet. Utdannelse i billedkunst og illustrasjon fra Oslo Met og Einar Granums Kunstfagskole. Jobber i bokhandel og har våren 2020 vært undervisningsassistent ved kunsthistorie ved UiB. Dette er det andre nummeret av Replikk» Eidskrem bidrar på og hans første som ansvarlig redaktør. 

Soran Hajo Dahl, Tekstredaktør 

Studerer til mastergrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Har fra tidligere en mastergrad i politisk teori og tverrfaglig bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Storbritannia. Jobber ved siden av studiet som seminarleder ved samfunnsvitenskapelig fakultet. Temanummer Romanse er det tredje nummeret av Replikk» han er med på og hans første som tekstredaktør. 

Sanne Eikeland Nilsen, Kunstredaktør og illustratør 

Eikeland Nilsen tar en bachelorgrad i kunst ved KMD. Hun har tidligere studert ved Kunstskolen i Rogaland og ved UiB. Romanse er det andre nummeret av Replikk” hun er med på som illustratør, og hennes første nummer som kunstredaktør og leder for visuelt team. 

Andreas Fosso Dale, Administrasjonsansvarlig 

Fosso Dale studerer til å bli lektor i fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Samtidig tar han fag ved Institutt for økonomi, religion og jus for å bygge opp en bredere kompetanse, kanskje for en gang å bli skoleleder, men også andre ting kan være interessant. Han studerer også til en bachelorgrad i sammenlignende politikk på heltid og er ellers svært interessert i både kulturliv og politikk. Han er administrasjonsansvarlig for Tidsskriftet Replikk» og har hatt den posisjonen i ca. ett år. 

Ingrid Heiberg-Andersen, Redaksjonsmedlem/tekstredaksjonen 

Studerer til en mastergrad i fransk ved Universitetet i Bergen. Har fra tidligere en bachelorgrad i datalingvistikk og har studert i Canada og Frankrike. Jobber som lærervikar ved siden av studiene. 

Jonas Andersen Ekeli, Redaksjonsmedlem/administrasjonsassistent 

Han studerer til en bachelorgrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Er aktiv deltager i flere ulike studentforeninger ved UiB. Han har rollen som administrasjonsassistent i tidsskriftet. Ekeli er født i 2000. 

Linda Bjerga Vela, Redaksjonsmedlem/tekstredaksjon 

Studerer til en bachelorgrad i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er medlem av temanummerets tekstredaksjon. Vela engasjerer seg for at flere skal dra nytte av de mange funksjonene og verdiene litteraturen bringer med seg, og drømmer om å livnære seg av å jobbe med tekst. 

Marie Reitan, Redaksjonsmedlem/visuelt team og illustratør 

Reitan har tidligere jobbet for Møre og Romsdal Kunstsenter. Hun jobbet også i England et år, og tar nå en bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hun illustrerer for Replikk» som en del av visuelt team. 

Marte Fredrikke Skarstein, Redaksjonsmedlem/visuelt team og illustratør  

Skarstein tar et årsstudium i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har en bachelor i illustrasjon fra Solent University School of Art & design & fashion i Southampton. Hun er illustratør i visuelt team. 

Tijana Przulj, Redaksjonsmedlem/tekstredaksjon 

Studerer til en mastergrad i engelsk litteratur og kultur ved Universitetet i Bergen, og har bred arbeidserfaring bestående av bla. teknisk kundestøtte, kundearbeid og web design. Hun har tatt kreativ webdesign ved HVL og årsstudium i bedriftsøkonomi ved UiT. Høsten 2020 jobber hun som undervisningsassistent ved IF, ved siden av studiene. Przulj er svært interessert akademia, kulturliv og forlagsbransjen.

Hjørdis Maria Longva, Layouter 

Longva (f. 1986) er utdanna retorikar frå Universitetet i Bergen og Københavns Universitet og tjener til livets opphald seniorkonsulent hjå Holbergprisen. Ho var engasjert i arbeid med ulike magasin og tidsskrift gjennom heile studietida, blant anna som redaktør for Replikk» i perioden 2015-2017, og har seinare halde fram som layouter for tidsskriftet etter at ho la redaktørarbeidet på hylla.

 

 

Redaksjon for nr 48. 2010-tallet

Ansvarlig redaktør

Cecilie har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI Bergen og en bachelor i retorikk med spesialisering i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg har hun studert nordisk og har tatt praktisk-pedagogisk utdannelse ved UiB. Hun studerer i dag ved UiB mens hun jobber i TV 2 Sumo.

 

Sondre Johan Chesney Kvamme, Tekstredaktør

tekst@tidsskriftetreplikk.no

Sondre er utdannet lektor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Skrev masteroppgave om Lars Amund Vaage sitt forfatterskap, lest med Lacansk psykoanalyse. Ansatt som lektor med tillegg ved HFK, og som universitetslektor ved UiB.

 

Lillian Moe Vadset, Kunstredaktør

kunst@tidsskriftetreplikk.no

Lillian er kunstner fra Ørsta som tjener til salt i grøten på Hobbykjelleren. Hun har blant annet utdannelse fra Kunstskolen i Bergen.

 

Andreas Fosso, Administrasjonsansvarlig.

okonomi@tidsskriftetreplikk.no

Andreas har påbegynt en mastergrad i Engelsk via lektorprogrammet på UiB med historie som fag nr. 2. Ved siden av tar han bachelorgrad innen sammenlignende politikk.

 

Tuva Mossin, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Tuva er masterstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har grunnlagt og drevet Estetisk lesesirkel UiB, og jobber deltid både innen rusomsorg og med kunstformidling. I Replikk nr. 48 er hun ansvarlig for spalten Tendens.

 

Oda Slotnes, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Oda har en mastergrad i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen med fokus på estetisk kvalitet og litteraturkritikk. Hun jobber for tiden som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. I Replikk nr. 48 er hun ansvarlig for bokanbefalingene.

 

Soran Hajo Dahl, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Soran har en bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Universitetet i York (2012-2015), og fullførte i 2016 en mastergrad i juridisk og politisk teori ved University College London. For tiden er han praktikant ved Norges ambassade i Tallinn og skriver samtidig masteroppgave i sammenliknende politikk ved UIB.

 

Siri Vågene, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Siri går på lektorutdanningen i nordisk hvor hun for tiden skriver master innen litteratur. Hun er også aktiv i studentteateret Immaturus’ skrivegruppe. Siri kommer fra en industribygd, og liker å nevne at hun kan kjøre hjullaster, enten det er relevant eller ei.

 

Jostein Eidskrem, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Jostein har en bachelorgrad i kunsthistorie fra UiB og studerer nå til en mastergrad i kunsthistorie samme sted.

 

 

Jonas Andersen Ekeli, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Jonas begynte på en bachelorgrad i sammenliknende politikk høsten 2019. Han er ny både som student og som innbygger i Bergen. Ved siden av studiet er han redaksjonsmedlem i Replikk og medlem i andre studentforeninger.

 

Håvard Rørtveit, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Håvard begynte på en bachelorgrad i sammenlignende politkk høsten 2019. Han har mye erfaring fra forskjellige organisasjoner, er politsk aktiv og er folkevalgt i Vindafjord kommue. Håvard er også skribent for nettstedet europeiskpoltikk.no.

 

Sanne Eikeland Nilsen, Visuelt team og illustratør

Sanne er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland og studerer i dag kunsthistorie ved UiB.

 

 

 

Marie Reitan, Visuelt team og illustratør

Marie har tidligere jobbet for Møre og Romsdal Kunstsenter. Hun jobbet også i England et år, før hun nå har påbegynt bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen.

 

 

Redaksjon for nr 47. Tid

Oda Slotnes, Ansvarlig redaktør

Oda har en mastergrad i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen med fokus på estetisk kvalitet og litteraturkritikk. Hun jobber for tiden som Universiteteslektor ved Nordisk Litteratur på HF.

 

 

Tuva Mossin, Tekstredaktør

Tuva har en bachelorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun studerer for tiden filosofi, og jobber både innen rusomsorg og med kunstformidling.

 

 

Lillian Moe Vadset, Kunstredaktør

Lillian er kunstner fra Ørsta som tjener til salt i grauten på en hobbybutikk. Hun har blant annet utdanning fra Kunstfagskolen i Bergen.

 

 

Cecilie Langeland Nakken, PR-ansvarlig og redaksjonsmedlem

Cecilie har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen Bi Bergen og en bachelor i retorikk med spesialisering i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun studerer i dag ved UiB mens hun jobber i TV 2 Sumo.

 

Anders Tunge, Administrasjonsansvarlig og redaksjonsmedlem

Anders har en bachelorgrad i økonomi og finans fra University of Manchester (2012-2015). Han går nå på integrert master i rettsvitenskap hvor han forventes ferdig juni 2020. Tidligere har Anders vært økonomiansvarlig i Juristforeningen (2016-2017), og økonomiansvarlig for Jusskontakt (2017-2018).

 

Andreas Fosso, Administrasjonsmedarbeider og redaksjonsmedlem

Andreas har påbegynt en mastergrad i Engelsk via lektorprogrammet på UiB med historie som fag nr. 2. Ved siden av tar han bachelorgrader innen økonomi og sammenlignende politikk.

 

 

Soran Hajo Dahl, Redaksjonsmedlem

Soran har en bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Universitetet i York (2012-2015), og fullførte i 2016 en mastergrad i juridisk og politisk teori fra University College London. For tiden går han på masterstudiet i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere hatt verv som teknisk redaktør i UpLearn, og assisterende organisasjonsarbeider i Equity. Ved siden av studier arbeider Soran som seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB.

Samantha Hatten, Redaksjonsmedlem

Samantha har en bachelorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun jobber for tiden som kommunikasjonsmedarbeider for Ensemble Currentes og skriver en barneforestilling for Vestlandske Teatersenter. I tillegg er hun medlem av Festspillene i Bergens U30 team for å utvikle PR-strategi, og hun skal lede hennes egen intervjupodkast på Litteraturhuset i Bergen.

 

 

Har du lyst til å være med å lage Replikk? Send oss gjerne en e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil være med.