Redaksjon

Har du lyst til å være med å lage Replikk? Send oss gjerne en e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil være med.

 

Redaksjon for nr 48. 2010-tallet

Cecilie Langeland Nakken, Ansvarlig redaktør

redaktor@tidsskriftetreplikk.no

Cecilie har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI Bergen og en bachelor i retorikk med spesialisering i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg har hun studert nordisk og har tatt praktisk-pedagogisk utdannelse ved UiB. Hun studerer i dag ved UiB mens hun jobber i TV 2 Sumo.

 

Sondre Johan Chesney Kvamme, Tekstredaktør

tekst@tidsskriftetreplikk.no

Sondre er utdannet lektor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Skrev masteroppgave om Lars Amund Vaage sitt forfatterskap, lest med Lacansk psykoanalyse. Ansatt som lektor med tillegg ved HFK, og som universitetslektor ved UiB.

 

Lillian Moe Vadset, Kunstredaktør

kunst@tidsskriftetreplikk.no

Lillian er kunstner fra Ørsta som tjener til salt i grøten på Hobbykjelleren. Hun har blant annet utdannelse fra Kunstskolen i Bergen.

 

Andreas Fosso, Administrasjonsansvarlig.

okonomi@tidsskriftetreplikk.no

Andreas har påbegynt en mastergrad i Engelsk via lektorprogrammet på UiB med historie som fag nr. 2. Ved siden av tar han bachelorgrad innen sammenlignende politikk.

 

Tuva Mossin, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Tuva er masterstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har grunnlagt og drevet Estetisk lesesirkel UiB, og jobber deltid både innen rusomsorg og med kunstformidling. I Replikk nr. 48 er hun ansvarlig for spalten Tendens.

 

Oda Slotnes, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Oda har en mastergrad i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen med fokus på estetisk kvalitet og litteraturkritikk. Hun jobber for tiden som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. I Replikk nr. 48 er hun ansvarlig for bokanbefalingene.

 

Soran Hajo Dahl, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Soran har en bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Universitetet i York (2012-2015), og fullførte i 2016 en mastergrad i juridisk og politisk teori ved University College London. For tiden er han praktikant ved Norges ambassade i Tallinn og skriver samtidig masteroppgave i sammenliknende politikk ved UIB.

 

Siri Vågene, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Siri går på lektorutdanningen i nordisk hvor hun for tiden skriver master innen litteratur. Hun er også aktiv i studentteateret Immaturus’ skrivegruppe. Siri kommer fra en industribygd, og liker å nevne at hun kan kjøre hjullaster, enten det er relevant eller ei.

 

Jostein Eidskrem, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Jostein har en bachelorgrad i kunsthistorie fra UiB og studerer nå til en mastergrad i kunsthistorie samme sted.

 

 

Jonas Andersen Ekeli, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Jonas begynte på en bachelorgrad i sammenliknende politikk høsten 2019. Han er ny både som student og som innbygger i Bergen. Ved siden av studiet er han redaksjonsmedlem i Replikk og medlem i andre studentforeninger.

 

Håvard Rørtveit, Redaksjonsmedlem

redaksjon@tidsskriftetreplikk.no

Håvard begynte på en bachelorgrad i sammenlignende politkk høsten 2019. Han har mye erfaring fra forskjellige organisasjoner, er politsk aktiv og er folkevalgt i Vindafjord kommue. Håvard er også skribent for nettstedet europeiskpoltikk.no.

 

Sanne Eikeland Nilsen, Visuelt team og illustratør

Sanne er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland og studerer i dag kunsthistorie ved UiB.

 

 

 

Marie Reitan, Visuelt team og illustratør

Marie har tidligere jobbet for Møre og Romsdal Kunstsenter. Hun jobbet også i England et år, før hun nå har påbegynt bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen.

 

 

Redaksjon for nr 47. Tid

Oda Slotnes, Ansvarlig redaktør

Oda har en mastergrad i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen med fokus på estetisk kvalitet og litteraturkritikk. Hun jobber for tiden som Universiteteslektor ved Nordisk Litteratur på HF.

 

 

Tuva Mossin, Tekstredaktør

Tuva har en bachelorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun studerer for tiden filosofi, og jobber både innen rusomsorg og med kunstformidling.

 

 

Lillian Moe Vadset, Kunstredaktør

Lillian er kunstner fra Ørsta som tjener til salt i grauten på en hobbybutikk. Hun har blant annet utdanning fra Kunstfagskolen i Bergen.

 

 

Cecilie Langeland Nakken, PR-ansvarlig og redaksjonsmedlem

Cecilie har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen Bi Bergen og en bachelor i retorikk med spesialisering i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun studerer i dag ved UiB mens hun jobber i TV 2 Sumo.

 

Anders Tunge, Administrasjonsansvarlig og redaksjonsmedlem

Anders har en bachelorgrad i økonomi og finans fra University of Manchester (2012-2015). Han går nå på integrert master i rettsvitenskap hvor han forventes ferdig juni 2020. Tidligere har Anders vært økonomiansvarlig i Juristforeningen (2016-2017), og økonomiansvarlig for Jusskontakt (2017-2018).

 

Andreas Fosso, Administrasjonsmedarbeider og redaksjonsmedlem

Andreas har påbegynt en mastergrad i Engelsk via lektorprogrammet på UiB med historie som fag nr. 2. Ved siden av tar han bachelorgrader innen økonomi og sammenlignende politikk.

 

 

Soran Hajo Dahl, Redaksjonsmedlem

Soran har en bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Universitetet i York (2012-2015), og fullførte i 2016 en mastergrad i juridisk og politisk teori fra University College London. For tiden går han på masterstudiet i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere hatt verv som teknisk redaktør i UpLearn, og assisterende organisasjonsarbeider i Equity. Ved siden av studier arbeider Soran som seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB.

Samantha Hatten, Redaksjonsmedlem

Samantha har en bachelorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun jobber for tiden som kommunikasjonsmedarbeider for Ensemble Currentes og skriver en barneforestilling for Vestlandske Teatersenter. I tillegg er hun medlem av Festspillene i Bergens U30 team for å utvikle PR-strategi, og hun skal lede hennes egen intervjupodkast på Litteraturhuset i Bergen.

 

 

Har du lyst til å være med å lage Replikk? Send oss gjerne en e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil være med.