Stikkord: Jan Freuchen


Innhold Replikk #25: KUNSTNERROLLER

Temaet for nummer 25 er kunstneroller. Replikk ønsker med nummeret å belyse hvordan kunst står i et komplekst spenningfelt til staten, markedet og kunstinstitusjoner. Nummeret inneholder:

omslag#25

Forskning, utvikling og formalisering – en kunstutdanning i endring
intervju med Jorunn Spord Borgen

Kreative handlinger i kunstfeltet – om kunstner og kuratorrollen
tekst av Åse Løvgren

Bio-logikk
tekst av Jan Freuchen

Mørkets hjerte og potensialet for fotnoter i en kollektivt stagnert tilværelse
tekst av Kristian Skylstad

Art Robotique
poetikk av Cornelius Jakhelln

Sketchbook January – March 2008
kunst av Michael Baers

omslag#26_vedlegg

Samtidsmusikk og offentlighet
Ole Johan Moe i samtale med Per Boye Hansen og Henrik Hellstenius

The Artist´s Enterprise
artikkel av Christina Ladbrecht

Det umulige puslespill
artikkel av Mathias Danbolt

Relasjonelt selvbedrag
artikkel av Marit Paasche

Bildets intensitet og tilskuerens bevegelse
artikkel av Rolf Eirik Osland

Barndom i Berlin – Lesing, erfaring, danning
artikkel av Steinar Bøyum

Beijing-2008 – Arkitektonisk posisjonering i olympiadens prolog
artikkel av Even Smith Wergeland

Digitale dråper i digitale hav
artikkel av Rune F. Hjemås

Ønsker du å vite mer om nummeret eller bestille det? Send en mail til replikk@uib.no

Nummeret koster 35,- Årsabonnement privat 60,- Institusjonsabonnment 150,-

Prisene inkluderer porto.

Innhold Replikk#20: JUBILEUMSLANDET

Innholdsliste Replikk #20

TEMA: JUBILEUMSLANDET

omslag#20

Leder
av Finn I. Birkeland og Frode Molven

samtale

Med Galtung i verda
Finn Røsland i samtale med Johan Galtung

Oversett

Um sivil ulydnad
av Henry David Thoreau, oversatt av Lars-Toralf Storstrand

Black & White / Uten tittel
tegninger av Frode Holgersen

artikler

Om minnet, historia, gløymsla
Asbjørn Grønstad om Jean-Luc Godard

Mer å si
Erlend Hammer in Rorty i kunst- og politikkdebatten

All Eyes Off Africa
Gwalgen Geordie Dent om informasjonen vi ikke får

Det vennlige folket
Richard Thomsen om assiniboine-indianerne

How much? Lieber lapp
fotografi av Kristin Tårnesvik

tema: nasjonalisme

Nasjonsbygging V. 2.0
Eilif Ursin Reed om merkevaren Norge

«Du må ikke sove»
Hans Marius Hansteen om norsk fundamentalisme

Dare not to sleep
Arnulf Øverland oversatt av Lars-Toralf Storstrand

Uten tittel (Nå skjer det igjen 1–5)
tusj på papir av Jan Freuchen

Levende politiske ord
Tor Magne Steinhovden om menigheten Levende Ord

Dette er ikke Berlin.
Den norske angst – en bortforklaring

av Pheeh (psev.)

Replikk #20 ble utgitt høsten 2005.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no