Stikkord: Randi Gressgård


Innhold Replikk #5

Innhaldsliste Replikk #5

omslag#5

samtalen

Digital kultur og kulturell dialog
Espen Aarseth og Jostein Børtnes i samtale med REPLIKK

myter og fortellinger

Oss og dei andre
Mary Bente Bringslid om Mary Douglas’ Rent og urent

Statsmytologien under Sovjet-perioden
Tale Vik om innføringen av eldre myter i sovjetisk kunst og litteratur

To makter, to ætter og eit kosmos
Evy Kjøsnes om norrøn mytologi

Teaterframsyninga og den nasjonale identiteten
Målfrid Henriksbø om norsk og irsk nasjonalteater

politiske bevegelse

Det politiske fosteret
Dag Stenvoll om nye partiallianser i abortspørsmålet

Lar vi oss manipulere?
Renate Storetvedt Lien om holdninger i genteknologi

Et norsk kristent høyre?
Paul-Gunnar Larssen om kristelig-konservative grupperinger i Norge

opphøyd og unyttig

Trollfjellet og ironiens alvorlige spill
Birger Solheim om Thomas Manns roman

Museet for unyttige anstrengelsar
novelle av Cristina Peri Rossi

oversett

Kvinner og/i Vestens filosofi
Rosi Braidotti om fornuftens normative kraft, oversatt av Helle Nyvold og Randi Gressgård

praxis

Forutsigbart og kjedelig
Intervju med Normann Kirkeeide om forskningsformidling, av Nina Eriksen og Randi Gressgård

Replikk #5 ble utgitt høsten 1997.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no

Innhold Replikk #4

Innholdsliste Replikk #4

omslag#4

Samtalen

Mellom Pol Pot og Parthenon
Frank Aarebrot og Arild Linneberg i samtale med REPLIKK

Vitenskap/samfunn

Heidegger at Woodstock – intervju med Hubert L. Dreyfus om eksptertise og ferdigheter
av Frode Molven

Sivilsamfunnsbegrepet
Lise Nyvold om sivilsamfunnet og kvinnerollen

Modernitetens foranderlige ansikt – intervju med Anthony Giddens om refleksivitet og politisk endring
av Randi Gressgård

Dannelse

«Vi må arbeide i hagen!»
Knut Ågotnes om dannelse, natur og hagekunst

Kulturmøte i et kosmologisk perspektiv
Knut A. Klaussen om reisen som dannelsesprosjekt

Kjærlighet/kjønn

Dagliglivets usynlige grenser
Live Bjørge om makt, rom og kjønn

«Der gives en anden Sort Kjærlighet…»
Christine Hamm om hysterisk kjærlighet

Dirty
novelle av Georges Bataille

Skrift

Paradoksal og skjeglande skrift
Ingunn Hansejordet om Christine Peri Rossi

Det karnevaleske i Mesteren og Margarita
Bodil Johanson om Mikhail Bulgakov

Oversett

Hvorfor studere Sein und Zeit?
Hubert L. Dreyfus om grensene for teori og refleksjon, oversatt av Frode Molven

Praxis

Hva skapet en god skribent
Marcus Fabius Quintilian om skriftarbeid (“En talers utdannelse”), oversatt av Lene Dåvøy

Replikk #3 ble utgitt våren 1997.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no

Innhold Replikk #3

Innholdsliste Replikk #3

omslag#3

Samtalen

Rasjonell forvirring
Ann Nilsen og Ellen Mortensen i samtale med REPLIKK

Innhogg

På jakt etter ein gløymd sjanger – topografiens historie i Noreg
av Marit Brekke

Nasjonalisme – åndsverk, håndverk eller forsvarsverk? Struktur og aktør i nasjonalismeforskningen
av Pål Eitrheim

Nasjonal stolthet i Norge 1988–1994 – Analyse av tre undersøkelser
av Terje Knutsen

Walter Benjamin og filmen – Film, politikk og persepsjon
av Aslaug Eidsvik

Den moralske teksten – intervju med Martha Nussbaum
av Stefán Snævarr

Informasjonssamfunnets Janusansikt – intervju med Krishan Kumar
av Randi Gressgård

Aforismens dygder – litt om Francis Bacons sakprosa
av Amund Børdahl

Om Kerouacs tankestreker – Teksten, erindringen og døden
av Nils Øivind Haagensen

Den kommunikative kroppen – Et kroppsideal i den refleksive moderniteten
av Kari Vik

Kanon

Strømmer av stemmer – Mot et nytt antropologibegrep?
av Håkon With Andersen

Oversett

Økologi som moralsk ungdomskjelde – Ein dialog til innføring
av Ulrich Beck, omsett av Ingmar Meland

Tre tekster: Kjærlighet med alt/utan grenser; Stjerneskudd; Verdighet
av Bob Dylan, fritt oversatt av Frode Molven

Av handling

Å la livet eksponere seg
Ørnulf Gulbrandsen i samtale med Frode Molven

Siste ord

En reiseskildring fra de underjordiske riker

Replikk #3 ble utgitt høsten 1996.

Ønsker du å vite mer om nummeret? Send en mail til replikk@uib.no