Utlysningstekst

Tema for Replikk nr 48 er 2010-tallet

Vi håper denne ordskyen skaper inspirasjon og skrivekløe

 

 

Nok et tiår går mot slutten, og når Replikk nr. 48 publiseres, vil vi befinne oss i nyåret 2020. I den anledning ønsker vi en utgave som tar opp og belyser hendelser, fenomener og generelle utviklinger i årene vi akkurat har gjennomlevd slik at vi kan gå inn i det neste tiåret noe mer bevisste på tiden vi lever i.  Vi har laget en ordsky som vi håper kan være til inspirasjon. Vårt fokus ligger på fagartikler innen humaniora og samfunnsvitenskap, men vi er også interessert i kunstbidrag, skjønnlitterære tekster og fagtekster av andre slag. Retningslinjer for tekstbidrag finnes her.

Utkast og spørsmål sendes innen 1. september 2019 til tekst@tidsskriftetreplikk.no