Utlysningstekst

Tema for Replikk nr 47 er tid

Ifølge Einsteins relativitetsteori, er tid en relativ størrelse, men likevel behandles tid sammen med rom ofte som statiske dimensjoner i vår beskrivelse og forståelse av verden. I den vestlige verden er det vanlig å tenke historien kronologisk. Dette er noe vi tar for gitt, men gir det egentlig mening når vi tenker etter? Kristendom har for eksempel et lineært tidsperspektiv, mens man innenfor religioner som hinduisme tenker på tiden som syklisk. Hvilke ringvirkninger har tidsforståelsen i en kultur? Tid er også tidspunkt: Tid er midnatt, tid er 1999, tid er det første kysset på barneskolen og tid er fremtidsutsikter. I tillegg er tid omsorg – den leger visstnok alle sår.

Replikk ønsker bidrag som på ulike vis drøfter tid – enten i seg selv, eller i relasjon til andre fenomener. For eksempel kan man analysere Dalís maleri av smeltende klokker, eller drøfte hvorvidt det gir mening å ha  Jesu fødsel som utgangspunkt for vår tidsregning. Kanskje ønsker du å dele hvordan den såkalte tidsklemmen påvirker deg, eller kanskje noen kan hjelpe oss med å omsider forstå hvorfor tiden går fortere til fjells enn til sjøs? Vi  ønsker også vite hvorfor enkelte estetiske uttrykk regnes som tidløse, og hva som skal til for å fortjene betegnelsen “klassiker”. Hvorfor er tiden så annerledes i drømme, og hvordan bør man gå frem for å forstå fortiden?

Vi søker bidrag fra alle fagfelt, og av ulike slag – faglitterære, skjønnlitterære, populærvitenskapelige og kunstneriske. Retningslinjer for tekstbidrag finnes her.

Utkast og spørsmål sendes innen 15. mars til replikk@uib.no

Bruk tiden godt!