Bidrag

Replikk er alltid på jakt etter tekster av høy akademisk kvalitet – tekster som speiler aktuelle faglige og samfunnsmessige strømninger.

Alle innsendte tekster vil få seriøs skriftlig tilbakemelding fra vår redaksjon. Bidragsytere som velges ut til publisering, vil dra nytte av konkrete redaksjonelle innspill til form og innhold i teksten. Vi forbeholder oss retten til mindre endringer, samt bruk av tekstutdrag til nettsidene.

Vi satser også på å intensivere publikasjon av artikler på nett, noe som vil øke repertoaret vårt, og gi større muligheter for både bidragsytere og redaksjon.

Ta kontakt med redaksjonen om du ønsker å publisere hos oss.

Manuskriptinformasjon:

Replikk tar imot bidrag av alle sjangere og kategorier: artikler, essays, oversettelser, intervju, bokanmeldelser, kortprosa, poesi, illustrasjoner, fotografi osv. Vi har likevel hovedfokus på akademiske artikler og essays fra fagområder på Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskaplige fakultet.

Vi vil ha bidragene per e-post helst i Word-format.

Frister

Høst: Fristen for innsending av ferdigstilt førsteutkast er 15. september. Vi har en skissefrist (en kort plan for artikkelen på opptil en side) 1. juni. Varsl helst redaksjonen så tidlig som mulig for å få tildelt skrivelos.

Vår: Til vårutgaven er fristen for innsending av ferdigstilt førsteutkast 15. februar. Varsl helst redaksjonen så tidlig som mulig for å få tildelt skrivelos.

Manuskriptmal:

For de akademiske artiklene gjelder følgende mal:

 • Lengde: Manuskriptet skal være på 3500-4500 ord.
 • Ingress: Artikkelen skal innledes med en kort og poengtert ingress som utheves.
 • Sitater i anførselstegn («»). Sitater på mer enn tre linjer markeres med innrykk.
 • Sluttnoter: Alle referanser og noter skal skrives i sluttnoter. Det vil si uten parenteshenvisninger i teksten eller fotnoter. Sluttnotene skal ha arabiske tall.
  • Bauman, Zygmund (1993): Postmodern Ethics. Oxford and Cambrige: Blackwell Press.
  • Daugstad, Gunnlaug (2000): «Slektskap og jord i ei vestnorsk bygd», i Signe Howell og Marit Melhuus (red.) Er blod tykkere enn vann? Bergen: Fagbokforlaget.
  • Letvik, Håkon (2014): «Reklamemann ble forsøkt vervet av KGB – gikk til politiet». Aftenposten, 21. mars. (lest 22. mars 2014): http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Reklamemann-ble-forsokt-vervet-av-KGB—gikk-til-politiet-7510468.html
 • Bidragsyterinformasjon: navn, bosted/fødested, fag/fagkombinasjoner, tittel på eventuelt masterprosjekt, nåværende beskjeftigelse/prosjekter, tidligere publikasjoner.

Alle innsendte bidrag vil bli vurdert og det gis skriftlig tilbakemelding. Redaksjonen forbeholder seg retten til å foreta mindre språkvask og korrektur på antatte bidrag uten forfatterens godkjennelse. Redaksjonen forbeholder seg førsteretten til å bruke innsendt materiale; publisering av artikler andre steder skal godkjennes av redaksjonen. Dersom du har sendt artikkelen til flere tidsskrifter, vær vennlig å informere om det.

Postadresse: Tidsskriftet Replikk, Postboks 1815 Håkonsgaten, 5828 Bergen.


Legg igjen en kommentar