Om Replikk

 

Replikk er et studentbasert tidsskrift, assosiert med Universitetet i Bergen. I krysningspunktet mellom humaniora og samfunnsvitenskapene publiserer vi i et stort spenn av sjangere. Tidsskriftet trykker akademiske artikler, intervjuer, kunstbidrag, og et variert utvalg korte, skjønnlitterære tekster.

Siden 1995 har tidsskriftet vært en arena for studenter og etablerte akademikere, hvor alt fra utenforskap til den digitale tidsalderen har blitt diskutert. Med temabaserte numre har vi strebet mot at vårt tidsskrift samlet sett skal skape tverrfaglig dialog mellom de ulike fagområdene.

I 2022 og fremover vil vi fortsette å være en aktuell arena for masterstudenter og nyetablerte skribenter, og en plattform hvor sjangre og fagfelt knyttes. Vår ambisjon er at Replikk med sin særegne kombinasjon av akademiske og populærkulturelle perspektiver skal gi deg som leser verdifullt faglig påfyll samtidig som det kan være tidsskriftet du koser deg med i kaffepausen.

Replikk har kontor i Bergen. Vi publiserer på alle de skandinaviske språkene, og engelsk. Støttegivere per 2022 er Fritt Ord, Kulturrådet, Kulturstyret i Bergen, Bergen kommune, Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, og Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Du kan støtte oss ved å tegne abonnement. Replikk er medlem av Norsk tidsskriftforening.

 

 

REDAKSJON

Har du lyst til å være med å lage Replikk? Send e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no

Raymond Skaran, ansvarlig redaktør
Raymond studerer bachelor i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere lest historie ved blant annet Universitetet i Agder og Lunds universitet. I tillegg til verv i Replikk jobber han som vikar ved en barneskole i Laksevåg.
Kontakt

Marit Irene Kvalvåg Brendeland, tekstansvarlig
Marit tar en mastergrad i moderne historie ved UiB, og forsker på omtalelser av jødeforfølgelser i Polen i skandinaviske aviser etter første verdenskrig. Hun har tidligere tatt emner i sosiologi, arbeid- og organisasjonsteori og konfliktstudier.
Kontakt

Minka Maaria Salonen, kunstredaktør
Minka studerer til en bachelorgrad i litteraturvitenskap og kunsthistorie. Hun har tidligere studert estetikk ved UiO, og kunstengasjementet strekker seg utover hele feltet.
Kontakt

Ingunn Solbakken Ramsdal, PR-ansvarlig
Ingunn studerer til en mastergrad i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Tidligere har hun studert medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og har tatt emner innen sosialantropologi ved samme sted, i tillegg til økonomi og administrasjon ved BI Bergen. Ved siden av studiene jobber hun som So-Me-ansvarlig for Bonava.
Kontakt

Hallvard Sørenes Velure, økonomi- og administrasjonsansvarlig
Hallvard er snart ferdig med en bachelor i historie ved UiB. Han har en tjeneste i sjøforsvaret på 15 mnd, samt opphold som frivillig arbeider i Latin-Amerika bak seg. Hallvards interesse for historie bunner ut i å se samtidens hendelser i lys av fortiden, og ønsker å dykke videre inn i slik materie i fremtiden.

Maja Elfrida Reseland, koordinator
Maja studerer lektor i nordisk og religionsvitenskap på Universitetet i Bergen. Hun har tidligere studert ved Skrivekunstakademiet i Bergen, og har et stort engasjement for litteratur, kunst og foto.

Tijana Przulj, redaksjonsmedlem
Tijana har en mastergrad i engelsk litteratur og kultur, og tar for tiden PPU ved UiB. Tidligere har hun tatt kreativ webdesign ved HVL og årsstudium i bedriftsøkonomi ved UiT, og har jobbet som undervisnings- og forskningsassistent ved IF og LLE . Hun er svært interessert i akademia, kulturliv og forlagsbransjen.

Even Totland, redaksjonsmedlem
Studerer til en mastergrad i filosofi ved Universitetet i Bergen, og har ellers tatt emner i sosiologi, litteraturteori, kunstteori og estetikk ved samme sted. Har fra tidligere en toåring fagskoleutdannelse i lyd- og musikkproduksjon fra Noroff fagskole i Bergen.

Signe Wohlfeil, redaksjonsmedlem
Signe er illustratør og en designstudent basert i Bergen. Hun har en bachelor i Visuell Kommunikasjon og studerer Master i Design ved Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Hun har blant annet tidligere illustrert for Tidsskriftet Røyst og jobbet som Art Director hos Tidsskriftet YMT. Signe er interessert i skjæringspunktet mellom design og litteratur. Digital er hennes første utgave som redaksjonsmedlem

Alma Alonso, illustratør
Alma Alonso studerer til en mastergrad i engelsk lingvistikk. Hun har tidligere studert engelsk ved Universitetet i Valencia og kunst ved Polyteknisk Universitet i Valencia.

Adam Baldersø, illustratør
Adam studerer til en bachelorgrad i fri kunst ved Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Han er tidligere dimittend fra ulike frikunstskoler i Danmark, og skrev avhandlingen sin om politikk og litteratur.

Alisa Rysaeva, illustratør
Alisa Rysaeva tar sin mastergrad i visuell kommunikasjon. Hennes masteroppgave handler om virtuell virkelighet som medium og manipulasjoner på nett. Hun jobber også som frilansillustratør med spesialisering i vitenskapelig illustrasjon.

Ingvild Hauglid, illustratør
Ingvild er en medieviter fra Universitetet i Bergen, med kunsthistorie på siden. Hun har illustrert for flere studentmagasiner i studietiden sin.

Embla Müller, illustratør
Embla tar en bachelorgrad i visuell kommunikasjon ved fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere studert på Kunstskolen i Bergen.

TIDLIGERE REDAKSJONSMEDLEMMER

Redaksjon for nr. 51 Myter

Tijana Przulj, ansvarlig redaktør og tekstredaktør
Tijana har en mastergrad i engelsk litteratur og kultur, og tar for tiden PPU ved UiB. Tidligere har hun tatt kreativ webdesign ved HVL og årsstudium i bedriftsøkonomi ved UiT. Høsten 2021 jobber hun som undervisningsassistent ved IF. Hun er svært interessert i akademia, kulturliv og forlagsbransjen.

Jonas Andersen Ekeli, administrasjonsansvarlig
Jonas har studert til en bachelorgrad i sammenliknende politikk, men går nå over på en integrert master i samfunnsøkonomi. Han har vært økonomiansvarlig i Replikk siden høsten 2020. Ved siden av studiene har han jobbet med blant annet European Social Survey som intervjuer.

Sanne Eikeland Nilsen, kunstredaktør og illustratør
Eikeland Nilsen tar en bachelorgrad i kunst ved KMD. Hun har tidligere studert ved Kunstskolen i Rogaland og ved UiB. Myter er det fjerde nummeret av Replikk hun er med på som illustratør, og hennes tredje nummer som kunstredaktør og leder for visuelt team.

Linda Bjerga Vela, PR-ansvarlig og redaksjonsmedlem
Har en bachelorgrad i litteraturvitenskap fra UiB, og jobber nå som kommunikasjonskoordinator i Passion for Ocean. Dette er det tredje nummeret av Replikk hun bidrar på, og hennes andre som SoMe-ansvarlig.

Mathias Johannessen, redaksjonsmedlem
Mathias driver på med en mastergrad i manusutvikling for TV på UiB. Interessert i TV, film og medier generelt. En skrivende sjel på alle mulige måter.

Even Totland, redaksjonsmedlem
Studerer til en mastergrad i filosofi ved Universitetet i Bergen, og har ellers tatt emner i sosiologi, litteraturteori, kunstteori og estetikk ved samme sted. Har fra tidligere av en toårig fagskoleutdannelse i lyd- og musikkproduksjon fra Noroff fagskole i Bergen.

Ingrid Heiberg-Andersen, redaksjonsmedlem
Ingrid Heiberg-Andersen har en master i fransk fra UiB. Har fra tidligere en bachelorgrad i datalingvistikk og har studert i Canada og Frankrike. Jobber for tiden som lærervikar. Dette er den tredje utgaven av Replikk hun er med på.

Ulrikke Hugaas, redaksjonsmedlem
Studerer medisin på tredje året ved UiB og forsker på aldersrelaterte faktorer hos brystkreftpasienter i gruppa Breast Cancer of the Young Bergen. Hugaas er opptatt av verdien i krysningspunktet mellom ulike fagdisipliner og betydningen av kreativitet for utvikling av kunnskap.

Elisabeth Teige, redaksjonsmedlem
Studerer siste året av en bachelorgrad i retorikk med mediespesialisering, og har en lidenskap for formidling og kommunikasjon. Hun er glad i å jobbe med tekst, og har tidligere erfaring som journalist i Studvest.

Jostein Eidskrem, redaksjonsmedlem
Har en mastergrad i kunsthistorie fra UiB, og er utdannet ergoterapeut fra OsloMet/Høgskolen i Oslo. Eidskrem har også flere års studier i utøvende kunst, og mange års erfaring fra arbeid i helsevesenet. Dette er hans fjerde nummer i Replikk.

Beate Fladstad, redaksjonsmedlem
Arbeider mot en mastergrad i manusutvikling ved universitetet i Bergen. Har tidligere studert film og kreativ skriving ved University of Portsmourth. Glad i å jobbe med alle typer tekstarbeid.

Marit Irene Kvalsåg Brendeland, redaksjonsmedlem
Holder på med en mastergrad i moderne historie, og jobber mot en lektorutdanning. Hun er særlig interessert i samfunn, politikk og mediefremstillinger. Myter er det andre temanummeret av Replikk hun bidrar på som medlem av tekstredaksjonen.

Caroline Sivertsen, redaksjonsmedlem
Caroline har en bachelorgrad i sosialantropologi, og studerer for tiden arabisk ved UiB.

Redaksjon for nr. 50 Endring 

Tijana Przulj, ansvarlig redaktør/tekstredaktør
Studerer til en mastergrad i engelsk litteratur og kultur ved Universitetet i Bergen, og har bred arbeidserfaring bestående av bla. teknisk kundestøtte, kundearbeid og web design. Hun har tatt kreativ webdesign ved HVL og årsstudium i bedriftsøkonomi ved UiT. Høsten 2020 jobbet hun som undervisningsassistent ved IF, ved siden av studiene. Przulj er svært interessert i akademia, kulturliv og forlagsbransjen.

Jonas Andersen Ekeli, økonomi- og administrasjonsansvarlig
Han studerer til en bachelorgrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Er aktiv deltager i flere ulike studentforeninger ved UiB. Han har rollen som administrasjonsassistent i tidsskriftet. Ekeli er født i 2000.

Sanne Eikeland Nilsen, kunstredaktør og illustratør
Eikeland Nilsen tar en bachelorgrad i kunst ved KMD. Hun har tidligere studert ved Kunstskolen i Rogaland og ved UiB. Romanse er det andre nummeret av Replikk” hun er med på som illustratør, og hennes første nummer som kunstredaktør og leder for visuelt team.

Linda Bjerga Vela, SoMe-ansvarlig/redaksjonsmedlem/tekstredaksjon
Fullfører sin bachelorgrad i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen denne våren. Vela engasjerer seg for at flere skal dra nytte av de mange funksjonene og verdiene litteraturen bringer med seg, og drømmer om å livnære seg av å jobbe med tekst. Dette er det andre nummeret av Replikk” hun bidrar på som medlem av tekstredaksjonen, og hennes første som SoMe-ansvarlig.

Marit Irene Kvalvåg Brendeland, redaksjonsmedlem/tekstredaksjon
Marit tar en mastergrad i historie ved Universitetet i Bergen, og har også studert emner innen sosiologi, administrasjon og organisasjonsvitenskap, og conflict studies. Hun jobber som assistent i barnehage og grunnskole ved siden av studiene, og engasjerer seg for samfunn, politikk og litteratur. Dette er det første temanummeret av Replikk» Brendeland bidrar på som medlem av tekstredaksjonen.

Andreas Fosso Dale, administrasjonsmedarbeider
Fosso Dale studerer til å bli lektor i fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Samtidig tar han fag ved Institutt for økonomi, religion og jus for å bygge opp en bredere kompetanse, kanskje for en gang å bli skoleleder, men også andre ting kan være interessant. Han studerer også til en bachelorgrad i sammenlignende politikk på heltid og er ellers svært interessert i både kulturliv og politikk. Han er administrasjonsansvarlig for Tidsskriftet Replikk» og har hatt den posisjonen i ca. ett år.

Jostein Eidskrem, redaksjonsmedlem/ tekstredaksjon
Eidskrem har en bachelorgrad i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen fra 2018. Studerer til en mastergrad i kunsthistorie samme sted. Utdannelse i billedkunst og illustrasjon fra Oslo Met og Einar Granums Kunstfagskole. Jobber i bokhandel. Dette er det tredje nummeret av Replikk» Eidskrem bidrar på.

Ingrid Heiberg-Andersen, redaksjonsmedlem/tekstredaksjon
Studerer til en mastergrad i fransk ved Universitetet i Bergen. Har fra tidligere en bachelorgrad i datalingvistikk og har studert i Canada og Frankrike. Jobber som lærervikar ved siden av studiene.

Marie Reitan, redaksjonsmedlem/visuelt team og illustratør
Reitan har tidligere jobbet for Møre og Romsdal Kunstsenter. Hun jobbet også i England et år, og tar nå en bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hun illustrerer for Replikk» som en del av visuelt team.

Marte Fredrikke Skarstein, redaksjonsmedlem/visuelt team og illustratør
Skarstein tar et årsstudium i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har en bachelor i illustrasjon fra Solent University School of Art & design & fashion i Southampton. Hun er illustratør i visuelt team.

Siri Vågene, redaksjonsmedlem
Vågene (f. 1995) har ein master i nordisk litteratur frå lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen. Ho jobbar per dags dato som høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet, der ho underviser i litteratur for grunnskule- og barnehagelærarutdanninga.
Ho har vore med på ei tidlegare utgåve av Replikk” (nr.49), og har ellers i studietida vore engasjert i skrivegruppa og mindre produksjonar til studentteateret Immaturus.

Hjørdis Maria Longva, layouter
Longva (f. 1986) er utdanna retorikar frå Universitetet i Bergen og Københavns Universitet og tjener til livets opphald seniorkonsulent hjå Holbergprisen. Ho var engasjert i arbeid med ulike magasin og tidsskrift gjennom heile studietida, blant anna som redaktør for Replikk» i perioden 2015-2017, og har seinare halde fram som layouter for tidsskriftet etter at ho la redaktørarbeidet på hylla.

Redaksjon for nr. 49 Romanse

Jostein Eidskrem, ansvarlig redaktør/ tekstredaktør
Eidskrem har en bachelorgrad i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen fra 2018. Studerer til en mastergrad i kunsthistorie samme sted. Tidligere utdannet ergoterapeut og har mange års erfaring fra arbeid i helsevesenet. Utdannelse i billedkunst og illustrasjon fra Oslo Met og Einar Granums Kunstfagskole. Jobber i bokhandel og har våren 2020 vært undervisningsassistent ved kunsthistorie ved UiB. Dette er det andre nummeret av Replikk» Eidskrem bidrar på og hans første som ansvarlig redaktør.

Soran Hajo Dahl, tekstredaktør
Studerer til mastergrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Har fra tidligere en mastergrad i politisk teori og tverrfaglig bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Storbritannia. Jobber ved siden av studiet som seminarleder ved samfunnsvitenskapelig fakultet. Temanummer Romanse er det tredje nummeret av Replikk» han er med på og hans første som tekstredaktør.

Sanne Eikeland Nilsen, kunstredaktør og illustratør
Eikeland Nilsen tar en bachelorgrad i kunst ved KMD. Hun har tidligere studert ved Kunstskolen i Rogaland og ved UiB. Romanse er det andre nummeret av Replikk” hun er med på som illustratør, og hennes første nummer som kunstredaktør og leder for visuelt team.

Andreas Fosso Dale, administrasjonsansvarlig
Fosso Dale studerer til å bli lektor i fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Samtidig tar han fag ved Institutt for økonomi, religion og jus for å bygge opp en bredere kompetanse, kanskje for en gang å bli skoleleder, men også andre ting kan være interessant. Han studerer også til en bachelorgrad i sammenlignende politikk på heltid og er ellers svært interessert i både kulturliv og politikk. Han er administrasjonsansvarlig for Tidsskriftet Replikk» og har hatt den posisjonen i ca. ett år.

Ingrid Heiberg-Andersen, redaksjonsmedlem/tekstredaksjonen
Studerer til en mastergrad i fransk ved Universitetet i Bergen. Har fra tidligere en bachelorgrad i datalingvistikk og har studert i Canada og Frankrike. Jobber som lærervikar ved siden av studiene.

Jonas Andersen Ekeli, redaksjonsmedlem/administrasjonsassistent
Han studerer til en bachelorgrad i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Er aktiv deltager i flere ulike studentforeninger ved UiB. Han har rollen som administrasjonsassistent i tidsskriftet. Ekeli er født i 2000.

Linda Bjerga Vela, redaksjonsmedlem/tekstredaksjon
Studerer til en bachelorgrad i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er medlem av temanummerets tekstredaksjon. Vela engasjerer seg for at flere skal dra nytte av de mange funksjonene og verdiene litteraturen bringer med seg, og drømmer om å livnære seg av å jobbe med tekst.

Marie Reitan, redaksjonsmedlem/visuelt team og illustratør
Reitan har tidligere jobbet for Møre og Romsdal Kunstsenter. Hun jobbet også i England et år, og tar nå en bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hun illustrerer for Replikk» som en del av visuelt team.

Marte Fredrikke Skarstein, redaksjonsmedlem/visuelt team og illustratør
Skarstein tar et årsstudium i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har en bachelor i illustrasjon fra Solent University School of Art & design & fashion i Southampton. Hun er illustratør i visuelt team.

Tijana Przulj, redaksjonsmedlem/tekstredaksjon
Studerer til en mastergrad i engelsk litteratur og kultur ved Universitetet i Bergen, og har bred arbeidserfaring bestående av bla. teknisk kundestøtte, kundearbeid og web design. Hun har tatt kreativ webdesign ved HVL og årsstudium i bedriftsøkonomi ved UiT. Høsten 2020 jobber hun som undervisningsassistent ved IF, ved siden av studiene. Przulj er svært interessert akademia, kulturliv og forlagsbransjen.

Hjørdis Maria Longva, layouter
Longva (f. 1986) er utdanna retorikar frå Universitetet i Bergen og Københavns Universitet og tjener til livets opphald seniorkonsulent hjå Holbergprisen. Ho var engasjert i arbeid med ulike magasin og tidsskrift gjennom heile studietida, blant anna som redaktør for Replikk» i perioden 2015-2017, og har seinare halde fram som layouter for tidsskriftet etter at ho la redaktørarbeidet på hylla.

Redaksjon for nr. 48 2010-tallet

Cecilie Langeland Nakken, ansvarlig redaktør
Cecilie har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI Bergen og en bachelor i retorikk med spesialisering i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg har hun studert nordisk og har tatt praktisk-pedagogisk utdannelse ved UiB. Hun studerer i dag ved UiB mens hun jobber i TV 2 Sumo.

Sondre Johan Chesney Kvamme, tekstredaktør
Sondre er utdannet lektor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Skrev masteroppgave om Lars Amund Vaage sitt forfatterskap, lest med Lacansk psykoanalyse. Ansatt som lektor med tillegg ved HFK, og som universitetslektor ved UiB.

Lillian Moe Vadset, kunstredaktør
Lillian er kunstner fra Ørsta som tjener til salt i grøten på Hobbykjelleren. Hun har blant annet utdannelse fra Kunstskolen i Bergen.

Andreas Fosso, administrasjonsansvarlig
Andreas har påbegynt en mastergrad i Engelsk via lektorprogrammet på UiB med historie som fag nr. 2. Ved siden av tar han bachelorgrad innen sammenlignende politikk.

Tuva Mossin, redaksjonsmedlem
Tuva er masterstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har grunnlagt og drevet Estetisk lesesirkel UiB, og jobber deltid både innen rusomsorg og med kunstformidling. I Replikk nr. 48 er hun ansvarlig for spalten Tendens.

Oda Slotnes, redaksjonsmedlem
Oda har en mastergrad i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen med fokus på estetisk kvalitet og litteraturkritikk. Hun jobber for tiden som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. I Replikk nr. 48 er hun ansvarlig for bokanbefalingene.

Soran Hajo Dahl, redaksjonsmedlem
Soran har en bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Universitetet i York (2012-2015), og fullførte i 2016 en mastergrad i juridisk og politisk teori ved University College London. For tiden er han praktikant ved Norges ambassade i Tallinn og skriver samtidig masteroppgave i sammenliknende politikk ved UIB.

Siri Vågene, redaksjonsmedlem
Siri går på lektorutdanningen i nordisk hvor hun for tiden skriver master innen litteratur. Hun er også aktiv i studentteateret Immaturus’ skrivegruppe. Siri kommer fra en industribygd, og liker å nevne at hun kan kjøre hjullaster, enten det er relevant eller ei.

Jostein Eidskrem, redaksjonsmedlem
Jostein har en bachelorgrad i kunsthistorie fra UiB og studerer nå til en mastergrad i kunsthistorie samme sted.

Jonas Andersen Ekeli, redaksjonsmedlem
Jonas begynte på en bachelorgrad i sammenliknende politikk høsten 2019. Han er ny både som student og som innbygger i Bergen. Ved siden av studiet er han redaksjonsmedlem i Replikk og medlem i andre studentforeninger.

Håvard Rørtveit, redaksjonsmedlem
Håvard begynte på en bachelorgrad i sammenlignende politkk høsten 2019. Han har mye erfaring fra forskjellige organisasjoner, er politsk aktiv og er folkevalgt i Vindafjord kommue. Håvard er også skribent for nettstedet europeiskpoltikk.no.

Sanne Eikeland Nilsen, visuelt team og illustratør
Sanne er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland og studerer i dag kunsthistorie ved UiB.

Marie Reitan, visuelt team og illustratør
Marie har tidligere jobbet for Møre og Romsdal Kunstsenter. Hun jobbet også i England et år, før hun nå har påbegynt bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen.

Redaksjon for nr. 47 Tid

Oda Slotnes, ansvarlig redaktør
Oda har en mastergrad i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen med fokus på estetisk kvalitet og litteraturkritikk. Hun jobber for tiden som Universiteteslektor ved Nordisk Litteratur på HF.

Tuva Mossin, tekstredaktør
Tuva har en bachelorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun studerer for tiden filosofi, og jobber både innen rusomsorg og med kunstformidling.

Lillian Moe Vadset, kunstredaktør
Lillian er kunstner fra Ørsta som tjener til salt i grauten på en hobbybutikk. Hun har blant annet utdanning fra Kunstfagskolen i Bergen.

Cecilie Langeland Nakken, PR-ansvarlig og redaksjonsmedlem
Cecilie har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen Bi Bergen og en bachelor i retorikk med spesialisering i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun studerer i dag ved UiB mens hun jobber i TV 2 Sumo.

Anders Tunge, administrasjonsansvarlig og redaksjonsmedlem
Anders har en bachelorgrad i økonomi og finans fra University of Manchester (2012-2015). Han går nå på integrert master i rettsvitenskap hvor han forventes ferdig juni 2020. Tidligere har Anders vært økonomiansvarlig i Juristforeningen (2016-2017), og økonomiansvarlig for Jusskontakt (2017-2018).

Andreas Fosso, administrasjonsmedarbeider og redaksjonsmedlem
Andreas har påbegynt en mastergrad i Engelsk via lektorprogrammet på UiB med historie som fag nr. 2. Ved siden av tar han bachelorgrader innen økonomi og sammenlignende politikk.

Soran Hajo Dahl, redaksjonsmedlem
Soran har en bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Universitetet i York (2012-2015), og fullførte i 2016 en mastergrad i juridisk og politisk teori fra University College London. For tiden går han på masterstudiet i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere hatt verv som teknisk redaktør i UpLearn, og assisterende organisasjonsarbeider i Equity. Ved siden av studier arbeider Soran som seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB.

Samantha Hatten, redaksjonsmedlem
Samantha har en bachelorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun jobber for tiden som kommunikasjonsmedarbeider for Ensemble Currentes og skriver en barneforestilling for Vestlandske Teatersenter. I tillegg er hun medlem av Festspillene i Bergens U30 team for å utvikle PR-strategi, og hun skal lede hennes egen intervjupodkast på Litteraturhuset i Bergen.

 

Har du lyst til å være med å lage Replikk? Send oss gjerne en e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil være med.

 

Epost
redaktor@tidsskriftetreplikk.no

Besøksadresse
Sydnesplassen 7
5007 Bergen

Postadresse
Tidsskriftet Replikk
Postboks 7800
5020 Bergen

 

Replikk koster 100 kr, og et årsabonnement koster 180 kr. Tidligere utgaver finner du her.

 

Scroll to Top