Kjønn i fortiden og nå

I anledning kvinnedagen 8. mars får vi her et gjensyn med vårt intervju med professor Inger Elisabeth Haavet fra #44 Kropp. Her snakket Henrik Harthug med Haavet om hvilken rolle kjønn spiller i historiefaget og i samtiden. Tekst Henrik Harthug   Kvinne- og kjønnshistorien har gjennomgått endringer over tid. Hva har vært fagfeltets viktigste utviklingstrekk? […]

Bokanbefaling: Fuglane (1957) av Tarjei Vesaas

«Er det noko med meg att?» Tekst Maren Kleppen Illustrasjon Lillian Moe Vadset Hjemme hos meg finnes det omtrent en hyllemeter med bøker. De er kjøpt utelukkende fordi jeg har blitt anbefalt dem av lesere jeg respekterer, fordi de har skyhøy burde lese–faktor eller de er kjøpt som uttrykk for en kulturell kapital jeg har […]

Hvordan være «som folket» og være «seg selv» samtidig

I Skandinavia, og spesielt i Norge, hyller man på den ene siden det folkelige og på den andre siden det autentiske politikeridealet om hverandre. Dyrkelsen av disse delvis motstridende idealene foregår nærmest til det ekstreme. Men, hva vil det egentlig si å skulle måtte være «seg selv» og være «som folket» samtidig? Tekst Magnus Hoem […]

Slippfest for #46 Skandinavia

Sist torsdag hadde Replikk” slippfest for utgave 46 “Skandinavia” på Cafe Opera. Kveldens program inkluderte blant annet en samtale med Magnus Hoem Iversen om forholdet mellom politikk, retorikk og autentisitet, skjønnlitterær opplesning av Maria Vårdal Haugland og Max Hammerbeck, og en quiz om Skandinavia. Vi var så heldige å få besøk av flere venner, bidragsytere […]