Bli med i Replikk!

Nummer 53 Digital står for tur, og vi vil ha med deg på hele reisen fra ide til ferdigtrykk. Har du et øye for potensialet i tekster eller er glad i å utfolde deg kreativt gjennom et tegnebrett eller kamera? Kanskje vet du hva som engasjerer gjennom sosiale medier og liker å skape synlighet? Uansett, er dette en fin mulighet for å skaffe seg relevant erfaring under studietiden. Du vil bli en del av en engasjert og morsom gjeng med kjærlighet for tekst og kunst.    

Vervene vi utlyser er: 

Ansvarlig redaktør har hovedansvar for å sikre kvaliteten til tidsskriftet, og kommuniserer med trykkeri, distributører og layouter. Redaktøren kaller dessuten inn til redaksjonsmøter og leder de.

PR-ansvarlig oppdaterer tidsskriftets sosiale medier og nettsted, og oppretter reklame og annonser i samarbeid med kunstredaktør og tekstredaktør. PR-ansvarlig sitt viktigeste ansvar er å skape en helhetlig profil i sosiale medier.

Tekstmedarbeider driver i hovedsak med tekstarbeid i form av korrektur og tilbakemeldinger på tekster, i tillegg til annet redaksjonsarbeid som å diskutere utgavens innhold generelt. 

Illustratører er en del av visuelt team som ledes av kunstredaktør. Visuelt team skal ha ansvar for Replikk” sin grafiske profil og for illustrasjonene som trykkes i tidsskriftet. 

PR-medarbeider som skal bistå PR-ansvarlig i å gjennomføre ulike promoteringstiltak, gjøre Replikk” synlig for lesere og aktuelle bidragsytere. Her vil du få muligheten til å produsere innhold for sosiale medier. 

Administrasjonsmedarbeider som skal bistå administrasjonsansvarlig i å utføre forefallende arbeid og oppgaver i forbindelse med det administrative. 

Redaksjonsmedlem sitter i tekstredaksjonen og idemyldrer, samler inn bidrag, og kvalitetssikrer tekster som kommer inn. Alle i tidsskriftet har anledning til å bli med som redaksjonsmedlem.

 

Har du lyst å være med å lage Replikk? Send en e-post til redaktor@tidsskriftetreplikk.no der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil være med. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe!

 

Scroll to Top