50 Endring: Leder

Etter nok et halvår med redaksjonsmøter holdt via skjerm er jubileumsutgaven vår, 50 Endring, endelig ferdigstilt og nå også fersk fra trykken. I den anledning publiserer vi lederen fra utgaven, skrevet av vår ansvarlige redaktør, Tijana Przulj.

 Illustrasjon: Sanne Eikeland Nilsen. Omslagsbilde: Tuva Rasmussen Tørresen. 


Etter nesten ett år med covid-19-pandemi har Norge mistet 623 innbyggere. Selv om tallet er blant verdens laveste, betyr dette lite for dem som har mistet noen, eller dem som har vært alvorlig syke og fortsatt opplever konsekvenser. For disse har livet tatt en uforutsigbar og trist vending. 

Mange har blitt permittert, og en skiftende smittesituasjon fører fortsatt til økende arbeidsledighet i flere bransjer. En viss prosent av befolkningen befinner seg allerede i en økonomisk utfordrende situasjon, og flere andre risikerer det samme. I en slik situasjon er studenter blant de mest utsatte grupper, bla. fordi den eneste utveien de tilbys er mer lån. Befolkningens psykiske helse står på spill. Slike endringer var ingen av oss forberedt på.

Andre endringer er etterlengtede endringer, ønskede endringer, velkomne endringer. Oppfinnelsen av en mRNA-basert covid-19-vaksine kommer sannsynligvis til å fremskynde utviklingen av behandling for en rekke andre, ofte uhelbredelige sykdommer. Det gjøres forsøk på å både finne mulige løsninger for klimakrisen og forbedre befolkningens holdninger til slike løsninger. På det personlige nivået gleder man seg til livsendringer som å skaffe seg et kjæledyr, bli uteksaminert, finne seg ny jobb, få barn, bli anerkjent, bli akseptert som den man er eller ønsker å være.

Dette nummeret av Replikk” byr på tekster i ulike sjangre som utforsker endring fra ulike vinklinger. Utgaven tar for seg bla. endringer i språk og litteratur, oppfatninger, naturbruk, kroppen, politiske bevegelser, økonomi og kunst. Vi er alle for tiden opptatt av covid-19, smitteverntiltak og vaksinering, men dette vil etter hvert gå over. Derfor setter vi søkelyset på det større bildet.

God lesning!

Tijana Przulj
Ansvarlig redaktør

Scroll to Top