52 Avvik – Leder

Velkommen som leser av temanummeret Avvik

 

Temaet i dette nummeret ble valgt for å gi en plattform til ideer om vårt samfunn: våre forventninger, våre normer og til nytenking. Et avvik kan være en liten gnist som utvikler seg til store flammer, som så sprer seg. Ofte kreves det mot for å poengtere et avvik, som beskrevet av Thomas Kuhn i hans idé om paradigmer som stred mot vitenskapelig forståelse i samtiden. Kuhn mente at tidligere sannheter og forestillinger må vike for at nye ideer kan utfolde seg. De idéene som er avvikende i sin samtid har ofte blitt de mest gjeldende i ettertiden, som Kuhn selv er et strålende eksempel på.

Avvik i samfunnet kan ta oss til ideen om de underpriviligerte, de overpriviligerte, de marginaliserte og de utstøtte. De som strider mot det de oppfatter som det etablerte. De som ikke kan, eller ikke vil, følge majoritetens normer og forventninger. Men avviket er også outsideren på veg mot å bli en insider, noe Malcolm Gladwell skrev om i sin bok Outliers. Den førsokratiske filosofen Anaximander var en sånn «outlier», da han tegnet verden på en flat overflate – og med det oppdaget kartet.

Kartet, og verden den representerer, har utviklet seg mye siden Anaximander. I skrivende stund reiser teleskopet James Webb mot Lagrange-punkt to, og er ti prosent unna sin destinasjon. Det er på veg for å kartlegge den kosmiske mikrobølgebakgrunnen, en spektakulær observasjon som man en gang trodde var fugleskitt. Dette avviket er bakgrunnsstrålingen, universets ytre vegger, som lyser tilbake til oss, og viser universets første øyeblikk.

Denne utgaven av Replikk inneholder et stort spenn bidrag rundt temaet avvik: kunst og litteratur, fagtekster fra både akademikere og studenter, og analyser fra oldtidens Egypt til dagens Hollywood. Vi håper dette nummeret skaper interesse og en utvidet forståelse for fenomenet avvik.

 

God lesning!

Raymond Skaran
ansvarlig redaktør

Scroll to Top