Vil du bidra til vår neste utgave?

Det Norske Akademis ordbok definerer «myte» primært i forbindelse med folkloristikk, religionshistorie og litteraturvitenskap, og som «fortelling overlevert fra eldre tid om guder, overmenneskelige skikkelser, naturvesener e.l.» For mange er antikkens myter om guder og helter det første de tenker på når de hører ordet. Men myter preger vårt moderne samfunn like mye som de…Continue reading Vil du bidra til vår neste utgave?